2013-index
06 Mart 2018

2013 Sayı İndexi

2013 Sayı İndexi
YAZAR İNDEKSİ-AUTHOR INDEX
 
A
 
Acar M 17(4): 258
Akan ÖY 17(3): 158
Akdamar F 17(1): 5
Akıncılar M 17(3): 158
Akyüz M 17(4): 188
Altay T 17 (2): 63
Arı A 17(3): 135, 17(4): 254
Arslan B 17(1): 1, 17(3): 142
Aslan Ö 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233, 17(4): 237
Aslankara H 17(4): 258
Atakaya M 17(3): 158
Atasoy İ 17(4): 219
Avcı M 17(3): 135, 17(3): 171, 17(4): 241
Ay BK 17(4): 241
Aydın İ 17(2): 112
Aydoğan O 17(3): 125
 
B
 
Bademci M 17(4): 188
Balcıoğlu T 17(3): 129
Batı H 17(3): 150
Bayrak F 17(2): 84
Bayrak S 17(2): 98, 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 237
Beşir Y 17(3): 175, 17(4): 224, 17(4): 233
Bingöl Ü 17(4): 241
Bozbıyık O 17(3): 125
Bozkurt İH 17(3): 142
 
C
 
Can H 17(1): 55, 17(2): 81
Cartı EB 17 (2): 72, 17(3): 125
Cengiz F 17(1): 5, 17(4): 265
Coşkun A 17(2): 72
Coşkuner SA 17(1): 44, 17(3): 135, 17(3): 171
 
Ç
 
Çakır H 17(3): 175, 17(4): 224, 17(4): 233
Çakır L 17(1): 55
Çalık B 17(3): 179
Çalık Ş 17(3): 179, 17(4): 241, 17(4): 254
Çapcıoğlu K 17(4): 241
Çatlı T 17(2): 84
Çelik E 17(4): 188
Çetin DA 17(2): 88
 
D
 
Dadalı E 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Dalgıç A 17(3): 163, 17(3): 167, 17(3): 184
Değirmenci T 17(1): 1, 17(3): 142
Demir E 17(2): 84
Dik E T 17(4): 254
Duran FY 17(4): 214
 
E
 
Eliyatkın N 17(4): 228
Erdem B 17(1): 55
Ergene O 17(4): 237
Ergin E 17(3): 158
Ergin Ö 17(3): 158
Ergüneş K 17(3): 175, 17(4): 237
Erkan N 17(1): 5, 17(1): 44, 17(2): 72, 17(2): 88
Ermen V 17(4): 237
Ertürk Ö 17(4): 198
Ersöz B 17(4): 254
Ersöz D 17(4): 250
 
F
 
Filiz MA 17 (2): 63
 
G
 
Gedizlioğlu M 17(4): 258
Genç L 17(2): 72, 17(2): 88
Genç N 17(4): 241, 17(4): 254
Gokalp O 17(2): 77, 17(2): 98
Gökcelli U 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Gönüllü H 17(2): 112
Göre T 17 (2): 63
Güç Z G 17(3): 158
Gülenç N 17(3): 135
Günaydın R 17(4): 206
Güner S 17(2): 112
Güneş T 17(2): 98
Güngör H 17(4): 233
Günlüsoy B 17(3): 142
Gürbüz A 17(2): 77, 17(2): 98, 17(2): 103, 17(3): 175, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233, 17(4): 237
 
H
 
Havuk GMA 17(3): 135
Harman E 17(2): 81
 
I
 
Işık Ö 17(2): 117
 
İ
 
İlhan E 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 198, 17(4): 219
İnci İ 17(4): 258
 
K
 
Kahyaoğlu OS 17(2): 117
Kandoğan T 17(3): 163, 17(3): 167, 17(3): 184
Kapkaç M 17(3): 125
Karabulut S 17(3): 150
Karaca B 17(1): 44, 17(3): 179
Karadaş S 17(2): 112
Karakaş N 17(4): 233
Karatepe AG 17(4): 206
Kaya T 17(4): 206
Kayalı C 17 (2): 63
Kayapınar AK 17(1): 44
Keçeci Y 17(4): 250
Kement Z 17(2): 63, 17(3): 171
Kılıç O 17(4): 214
Kılınç S 17(4): 258
Kızanoğlu H 17(4): 250
Kocabaş GÜ 17(2): 81
Kocabaşoğlu E 17(4): 254
Koraş Ö 17(1): 1
Kozacıoğlu Z 17(1): 1, 17(3): 142
Köşkderelioğlu A 17(4): 258
 
M
 
Minareci S 17(1): 1
 
O
 
Olgun L 17(2): 84
Olgun Y 17(2): 84
Onat S 17(3): 150, 17(4): 246
Oruç C 17(2): 117
Oymacı E 17(2): 72, 17(4): 265
 
Ö
 
Örsel T 17(4): 246
Özcem B 17(2): 98, 17(4): 188
Özer K 17(3): 142
Özgenç O 17(3): 135, 17(3): 171
Özkalkanlı MY 17(4): 214
Öztekin Ö 17(3): 171
Öztürk AM 17(4): 219
Öztürk F 17(3): 150
Öztürk R 17(4): 228
Öztürk YK 17(1): 55, 17(2): 81
 
P
 
Peker İ 17(3): 175
Pınar P 17(3): 158
Postacı H 17(2): 88, 17(4): 228
 
S
 
Selek E 17(2): 88
Sergin D 17(3): 129
 
Ş
 
Şahin A 17(2): 103
Şarlar H 17(1): 15
Şenlikci A 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Şimşek EÇ 17(4): 224
 
T
 
Tanrıverdi H O 17(4): 198
Taşlı F 17(4): 250
Tekin B 17(1): 55
Tekin V 17(2): 88
Telciler KE 17(4): 198
Topçu B 17(3): 179
Top ÖE 17(4): 250
Tosun S 17(4): 241, 17(4): 254
Türkmen G 17(4): 206
 
U
 
Uçar AD 17(2): 72, 17(3): 125
Uz M 17(4): 265
 
Ü
 
Üreyen O 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(2): 117
Üstüner MA 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 198
 
V
 
Vardar E 17(4): 250
Vidinli H 17(4): 228
Vural HA 17(3): 158
 
Y
 
Yağcı A 17(1): 25
Yağdı S 17 (2): 63
Yakan S 17(2): 72
Yaşa H 17(2): 103
Yazman S 17(4): 188, 17(4): 224
Yeldan E 17(1): 25, 17(4): 219
Yeniay L 17(3): 125
Yetkin U 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 237
Yıldırım M 17(1): 5, 17(1): 44, 17(2): 72, 17(2): 88, 17(4): 265
Yıldrım S 17(3): 158
Yılmaz R 17(3): 125
Yılmaz Y 17(1): 1
Yilik L 17(2): 77, 17(2): 98, 17(2): 103
Yonguç T 17(3): 142
Yüksel A 17(3): 158, 17(4): 241
Yüksel B 17(3): 150, 17(4): 246
Yüksel E 17(3): 129
Yürekli İ 17(2): 77, 17(2): 98, 17(3): 175, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233
 
Z
 
Zencir M 17(4): 241
Zengel B 17(4): 198
KONU İNDEKSİ-SUBJECT INDEX
ACİL TIP
-Ülkemizin doğusunda Van ve çevresinde hayvanlarla ilişkili yaralanmaların analizi 17(2): 112
AİLE HEKİMLİĞİ
-Ağrı ilinde sezeryan sonuçlarının değerlendirilmesi 17(1): 55
 
ANESTEZİ
 
-Mental Retarde Hastalarda Antikonvülsan Kullanımının Rokuronyum’un Nöromusküler Blok Özellikleri Üzerine Etkisi 17(3): 129
-Zor ve başarısız trakeal entübasyonda McGrath videolaringoskop kullanımı 17(4): 214
 
CERRAHİ
 
-Travmatik Diyafragma Hernisinde Gecikmiş Tanı: Olgu Sunumu 17(1): 5
-Mortalitesi halen yüksek olan akut batın nedeni: Akut mezenterik iskemi 17(1): 9
-Nodüler Guatr Tanısı İle Ameliyat Edilen Vakalarda Malignite Sıklığı 17(1): 15
-Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu 17(1): 25
-60 yaş üstü apendektomi yapılan olguların retrospektif analizi 17(1): 31
-Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler 17(1): 37
-Akut Abdominal Hipertansiyonun Dekompresyonunda Oktreotid’ İn Etkisi: Deneysel Çalışma 17(1): 44
-Sağ Kolon Divertiküliti 17(2): 72
-Meme Kanserleri Subgruplarının Sıklığı Ve Sağkalım Üzerine Etkileri 17(2): 88
-Ultrasonografi akut appendisitin preoperatif tanısında rutin olarak istenmesi gereken bir tetkik midir? 17(2): 117
-Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodunun İntraoperatif Patolojik Yanlış Negatifliği 17(3): 125
-Kanser hastalarında venöz port katater kullanımı:5 yıllık klinik deneyimimiz 17(4): 198
-Beklenmeyen lokalizasyonda safra taşı ileusu:olgu sunumu 17(4): 219
-Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi 17(4): 265
 
ENDOKRİNOLOJİ
 
-Olgu Sunumu: Hematüri Şikayeti İle Başvuran Diyabetik Olguda Mesanenin Nefrojenik Adenomu 17(2): 81
 
FİZİK TEDAVİ
 
-Primer fibromyalji sendromlu kadın hastalarda yaşam kalitesi düzeyi ve ilişkili faktörler 17(4): 206
 
GÖZ
 
-Tear Functıon in The Healthy Eyes Of Unilateral Latent Herpetic Stromal Keratitis Patients17(3): 150
-İris kolobomu ve glokomun eşlik ettiği bir Klinifelter sendromu olgusu 17(4): 246
-Multipl skleroz hastalarında optik koherans tomografi ve Heidelberg retinal tomografi ile retina sinir tabakası analizi:Görsel uyartımış potansiyeller ve fonksiyonel dizabilite ile karşılaştırılması 17(4): 258
 
İÇ HASTALIKLARI
 
-Aterosklerotik Süreçte Obezite İle Ortalama Trombosit Hacmi Yüksekliği İlişkisinin Değerlendirilmesi 17(3): 158
 
İNFEKSİYON HASTALIKLARI
 
-Toplum Kaynaklı Komplike Ve Komplike Olmayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 17(3): 135
-Streptococcus Equı’nin Etken Olduğu Piyojenik Prepatellar Bursit Olgusu 17(3): 171
-Periyodik Olmayan Ateş, Uykuya Eğilim Ve Plevral Effüzyonla Seyreden Ve İntravenöz Artesunat İle Tedavi Edilen P. Falciparum'un Etken Olduğu Bir Sıtma Olgusu 17(3): 179
-İnfluenza aşılaması önerilen risk grtubundaki bireylerin influenza aşılaması hakkındaki bilgi düzeylerinini ve aşı durumlarının değerlendirilmesi 17(4): 241
-Ulusal hepatit B aşılamasının 15.yılında sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ile karşılaşma ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi 17(4): 254
 
KALP DAMAR CERRAHİSİ
 
-Concomitant Quadricuspid Aortic Valve And Aneurysm of Ascendıng Aorta 17(2): 77
-Successful Treatment Of The Posttraumatic Pseudoaneurysm Of The Superficial Femoral Artery With A Hybrid Procedure At The Same Session: A Case Report 17(2): 98
-Mitral Kapak Hastalığına Bağlı Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon İle Yapılan Modifiye Maze Prosedüründe Preoperatif Amiodaron Kullanımının Etkileri: Erken Ve Orta Dönem Sonuçlar 17(2): 103
-Nadir Görülen Bir Patoloji: Tromboza Bağlı Aortik Oklüzyon 17(3): 175
-Koroner arter cerrahisi öncesinde asetilsalisilik asit kullanan hastalarla kullanmayanların postoperatif dönemde mediyastinal drenaj ve farklı değişkenlerinin karşılaştırılması 17(4): 188
-Stuck kapaklı bir hastada başarılı trombolitik tedavi:olgu sunumu 17(4): 224
-Hibrit Ameliyathanenin Önemi: Bir Olgu Nedeniyle 17(4): 233
-Atriyal Septal Defekt Kapatma Cihazının Sol Atriyuma Migrasyonu Sonrası Mitral Kapak Üzerine Deplase Olduğu Olguda Acil Cerrahi Yaklaşımımız 17(4): 237
 
KBB
 
-Dev Ranula 17(2): 84
-Kronik Sinüzit Hastalarında Septum Deviasyonu Ve Konka Büllosa Birlikteliği 17(3): 163
-Dış Kulak Yolunda Canlı Yabancı Cısımler:İki Olgu Sunumu 17(3): 167
-Ani işitme kayıplı hastalarda erken tedavinin prognoza etkisi 17(3): 184
 
ORTOPEDİ
 
-Tibia Pilon Kırıklarında Açık Redüksiyon-İçten Tespit İle Tedavi Sonuçları 17(2): 63
 
PATOLOJİ
 
-Endoservikal mavi nevüs 17(4): 228
-Elde primer actinomycosis:Antitenin nadir yerleşimi(olgu sunumu) 17(4): 250
 
ÜROLOJİ
 
-Pelvis Renalis Tümörü Görüntüsü Veren Böbrek Hidatid Kist Hastalığı: Olgu Sunumu 17(1):1
-Plazmakinetik Enerli İle Yapılan Transüretral Prostatektomi İle Konvansiyonel Yöntem İle Yapılan Transüretral Prostatektominin Karşılaştırılması 17(3): 142