2013-3
14 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:125-128

MEME KANSERİNDE SENTİNEL LENF NODUNUN İNTRAOPERATİF PATOLOJİK YANLIŞ NEGATİFLİĞİ
PATHOLOGIC FALSE NEGATIVITY OF INTRAOPERATIVE SENTINEL LYMPH NODE IN BREAST NEOPLASM
 
Erdem Barış Cartı¹, Ogün Aydoğan², Osman Bozbıyık³, Ahmet Deniz Uçar¹, Levent,Yeniay⁴, Rasih Yılmaz⁴, Murat Kapkaç⁴
 
¹Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi AD.
²Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi AD.
³Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi AD.
⁴Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:129-134

MENTAL RETARDE HASTALARDA ANTİKONVÜLSAN KULLANIMININ ROKURONYUM’UN NÖROMUSKÜLER BLOK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF ANTICONVULSANT USE ON THE NEUROMUSCULAR BLOCKING PROPERTIES OF ROCURONIUM IN MENTALLY RETARDED  PATIENTS
 
Esra Yüksel, Demet Sergin, Taner Balcıoğlu
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:135-141

TOPLUM KAYNAKLI KOMPLİKE VE KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF RISK FACTORS FOR COMMUNITY ACQUIRED COMPLICATED AND UNCOMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS

1Nalan Gülenç, 2Meltem Avcı,2Gülşen Mermut,2Ayla Havuk, 2Alpay Arıı, 2Seher Ayten Coşkuner, 3Onur Özgenç

1Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ordu

2Sağlık Bakanlığı-İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

3Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:142-149

PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY PERFORMED WITH PLAZMAKINETIC ENERGY AND  TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY PERFORMED WITH THE  CONVENTIONAL METHODS
 
1Zafer Kozacıoğlu, 1Burak Arslan, 1İ.Halil Bozkurt, 1Tarık Yonguç, 1Tansu Değirmenci,1Bülent Günlüsoy, 2Kutan Özer
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji ABD.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:150-157

TEK TARAFLI HERPETİK STROMAL KERATİTLİ HASTALARIN SAĞLIKLI GÖZLERİNDE GÖZYAŞI İŞLEVİ
TEAR FUNCTION IN THE HEALTHY EYES OF UNILATERAL LATENT HERPETIC STROMAL KERATITIS PATIENTS
 
1Bora Yüksel, 1Ferişte Öztürk,1Sevgi Onat, 2Hilal Batı, 1Sinem Karabulut
 
1Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology
2Aegean University Medical Faculty, Department of Public Health, Izmir

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:158-162

ATEROSKLEROTİK SÜREÇTE OBEZİTE İLE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ YÜKSEKLİĞİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND MEAN PLATELET VOLUME IN THE ATHEROSCLEROTIC PROCESS
 
1Erhan Ergin, 2Arif Yüksel, 2H. Afşin Vural, 3Özlem Ergin, 2Serkan Yıldırım,2Mehmet Atakaya, 4Pelin Pınar, 2Özden YILDIRIM AKAN, 2Zeynep Gülsüm GÜÇ,2Metin Akıncılar
 
1Manisa Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Manisa
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İzmir
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:163-166

KRONİK SİNÜZİT HASTALARINDA SEPTUM DEVİASYONU VE KONKA BÜLLOSA BİRLİKTELİĞİ
THE CONCOMITANCE OF SEPTAL DEVIATION AND CONCHA BULLOSA IN CHRONIC SINUSITIS PATIENTS
 
Abdullah Dalgıç1, Tolga Kandoğan2
 
1Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi
2İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:167-170

 
ALIVE FOREING BODY IN THE EXTERNAL EAR: TWO CASES REPORT
 
Abdullah Dalgıç1, Tolga Kandoğan 2
1Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi KBB Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:171-174

STREPTOCOCCUS EQUI’NİN ETKEN OLDUĞU PİYOJENİK PREPATELLAR BURSİT OLGUSU
STREPTOCOCCUS EQUI ASSOCIATED PYOGENIC PREPATELLAR  BURSITIS
 
Meltem Avcı1, Seher Ayten Coşkuner1, Zafer Kement2, Özgür Öztekin3, Onur Özgenç4
 
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
3 SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;175-178

 
A RARE PATHOLOGY: AORTIC OCCLUSION DUE TO THROMBOSIS
 
Habib Çakir, Yüksel Beşir, İsmail Yürekli, Kazım Ergüneş, İhsan Peker, Ali Gürbüz
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:179-183

PERİYODİK OLMAYAN ATEŞ, UYKUYA EĞİLİM VE PLEVRAL EFFÜZYONLA SEYREDEN VE İNTRAVENÖZ ARTESUNAT İLE TEDAVİ EDİLEN P. FALCİPARUM´UN ETKEN OLDUĞU BİR SITMA OLGUSU
A MALARIA CASE WITH NON-PERIODIC FEVER, SAMNOLANCE AND PLEURAL EFFUSION AND TREATED WITH INTRAVENOUS ARTESUNATE CAUSED BY PLASMODIUM FALCIPARUM
 
Şebnem Çalık1, Bülent Çalık2, Banu Karaca1, Buket Topçu3
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:184-187

ANİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA ERKEN TEDAVİNİN PROGNOZA ETKİSİ
THE EFFECT OF IMMEDIATE TREATMENT OVER PROGNOSIS IN SUDDEN HEARING LOSS PATIENTS
 
Abdullah Dalğıç1, Tolga Kandoğan2
 
1Reyhanlı Devlet Hastanesi-Hatay
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği-İzmir