2013-1
14 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:1-4

PELVİS RENALİS TÜMÖRÜ GÖRÜNTÜSÜ VEREN BÖBREK HİDATİD KİST HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
THE HYDATID CYST DISEASE OF THE KIDNEY WHICH RESEMBLE RENAL PELVIC TUMOR: A CASE REPORT
 
Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu, Ömer Koraş, Burak Arslan, Süleyman Minareci,Yüksel Yılmaz
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:5-8

TRAVMATİK DİYAFRAGMA HERNİSİNDE GECİKMİŞ TANI: OLGU SUNUMU
DELAYED DIAGNOSIS OF TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA: A CASE REPORT
 
Mehmet Yıldırım1, Nazif Erkan1, Fatih Akdamar2,Fevzi Cengiz1
 
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR
2Çaldıran Devlet Hastanesi, VAN

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:9-14

MORTALİTESİ HALEN YÜKSEK OLAN AKUT BATIN NEDENİ; AKUT MEZENTER İSKEMİ
ONGOİNG CAUSE OF HIGH MORTALITY IN THE ACUTE ABDOMEN; ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA
 
Abdullah ŞENLİKCİ, Enver İLHAN, Mehmet Akif ÜSTÜNER, Orhan ÜREYEN
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:15-24

NODÜLER GUATR TANISI İLE AMELİYAT EDİLEN VAKALARDA MALİGNİTE SIKLIĞI
THE INCIDENCE OF MALIGNANCY IN CASES WHO OPERATED WITH  DIAGNOSIS OF NODULAR GOITER
 
Hakan ŞARLAR1, Enver İLHAN2, Mehmet Akif ÜSTÜNER2, Abdullah ŞENLİKCİ2,Orhan ÜREYEN2
 
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İZMİR
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:25-30

 
BILATERAL ELASTOFIBROMA DORSI: CASE REPORT
 
Eyüp YELDAN1, Mehmet Akif ÜSTÜNER1, Enver İLHAN1, Ayşe YAĞCI2, Abdullah ŞENLİKCİ1,Emrah DADALI1
 
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:31-36

60 YAŞ ÜSTÜ APENDEKTOMİ YAPILAN OLGULARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES OVER 60 YEARS OLD WHO PERFORMED APPENDECTOMY
 
Abdullah Şenlikci, Enver İlhan, Mehmet Akif Üstüner, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli,Orhan Üreyen
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:37-43

PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARINDA MORBİDİTE VE MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING THE MORBIDITY AND MORTALITY IN PERFORATED PEPTIC ULSER DISEASE
 
Mehmet Akif Üstüner, Enver İlhan, Abdullah Şenlikçi, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli,Orhan Üreyen
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:44-54

 
THE EFFECT OF OCTREOTIDE AT THE DECOMPRESSION OF ACUTE
 
ABDOMINAL HYPERTANSION: EXPERIMENTAL STUDY
 
Ali Kemal Kayapınar1, Mehmet Yıldırım2, Nazif Erkan2, Baysal Karaca3, Ayten Coşkuner4
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği,Ankara
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
3SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir
4SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:55-62

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI
 
Lütfullah ÇAKIR1, Baki ERDEM2, Bülent TEKİN2, Hüseyin CAN3, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK4
 
1Aile Hekimliği Uzmanı, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Ordu
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Arnavutköy Devlet Hastanesi, İstanbul
3Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir