Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği
01 Mart 2024

Hastanemizde 2016 yılından beri hizmet veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniğinde bulunan basınç odasının Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Enes TOKLU’ nın girişimleriyle teknik problemleri giderilmiş ve aktif olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kliniğimizde tedaviler sorumlu hekim Uzm. Dr. Eylem KOCA AVAN ve Uzm. Dr. Evin KOÇ tarafından yürütülme olup; Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulamaları dekompresyon hastalığı, gaz embolileri, karbonmonoksit zehirlenmesi, ani gelişen görme kaybı vakaları, crush yaralanmalar ve hipoksik ensefalopati gibi acil kullanım alanlarının yanında diyabetik ayak enfeksiyonu, kronik osteomyelit, ani işitme kaybı, avasküler nekroz ve iyileşmeyen yaralar gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 


  • 4178
  • 4208
  • 4197
  • 4176
  • 4171
  • 4166
  • 4142
  • 4131
  • 4130