T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Tanıtımı

Güncelleme Tarihi: 21/06/2021

 2010 yılından önce iç hastalıkları kliniği içinde olan klinik bu yıldan sonra ayrılarak eğitim kliniği olmuştur. O tarihten bu yana yandal asistan eğitimine de başlamıştır. 17 hasta yatağı bulunmaktadır ve her türlü benign ve malign hematolojik hastalıklara hizmet vermektedir. Akut ve kronik lösemiler, Lenfomalar, M.Myeloma, Anemiler, Polistemiler, Myelodisplastik Sendromlar, Myeloproliferatif Hastalıklar , Trombositopeniler vb. hastalıkların tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır.

              3 adet hematoloji polikliniği vardır ve her Perşembe günü hematoloji eğitim programı uygulanmaktadır. Şu anda 5 yandal asistanı bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 profesör ile bir doçent ve bir uzman görev yapmaktadır.

              Prof. Dr. Oktay Bilgir Hematoloji Kliniğinin Program Yöneticisi ve İdari Sorumlusudur.