T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2014-index

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

2014 Sayı İndeksi

2014 Sayı İndeksi
YAZAR İNDEKSİ-AUTHOR INDEX
A
Akan ÖY 18(3):71
Akın A 18(2):12
Akkiraz ZÖ 18(3):66
Aksu N 18(2):38
Akyıldız Zİ 18(1): 57, 18(1): 61, 18(2):18
Akyüz M 18(4): 117
Argon A 18(2):34, 18(4): 88
Arıcı Ş 18(3):66
Arpacı E 18(2):12
Arslan A 18(4): 137
Arslan B 18(2):18
Arslan H 18(2):27, 18(4): 137
Arslan İB 18(2):1
Aslan Ö 18(1): 57, 18(1): 61, 18(4): 117
Avcı M 18(4): 100, 18(4): 108
Aycan A 18(2):27
Aydoğan O 18(1): 41
Aydoğdu Ö 18(4): 81
 
B
Bal F 18(4): 108
Basmacı G 18(4): 88
Bayrak AF 18(2):31
Bayrak S 18(1): 57, 18(1): 61
Bilgin R 18(2):12
Bilgir F 18(4): 94
Bilgir O 18(4): 94
Borazan S 18(1):20, 18(1):36
Bozbıyık O 18(1): 41
Bozkına C 18(2):27
Bozkurt İH 18(4): 81
 
C
Calan M 18(4): 94
Calan ÖG 18(4): 94
Cartı E 18(1): 41
Cesur S 18(2):1
Coşkun A 18(2):5
Coşkuner SA 18(4): 100
Ç
Çakır H 18(1): 61
Çallı AO 18(1): 61
Çallı İ 18(4): 137
Çatlı T 18(2):31
Çavuşoğlu D 18(2):38
Çelik E 18(4): 117
Çomut E 18(4): 88
Çukurova İ 18(2):1
 
D
Dalğıç A 18(1):7, 18(4): 104
Değerli V 18(3):43
Değirmenci T 18(4): 81
Demiralın F 18(2):12
Demirtaş Y 18(3):43
Dönmez DA 18(1):1
Dönmez K 18(1):1
Duran FY 18(3):51, 18(4): 113, 18(4): 121, 18(4): 132
Duran Ö 18(4): 113
 
E
Emrah D 18(3):58
Emren V 18(2):18, 18(3):76
Eren NK 18(3):76
Ergene O 18(2):18
Erkan N 18(1):7, 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Erkul Z 18(4): 88
Ersöz D 18(4): 88
Ersü A 18(2):38
Ersü NK 18(2):38
Eryiğit V 18(3):43
 
G
Gedizlioğlu M 18(2):12
Gökçeli 18(3):58
Gökmen İG 18(4): 126
Göktoğan T 18(1):1
Gönüllü E 18(2):27, 18(4): 137
Gönüllü H 18(1):7
Güç H 18(3):71
Güç ZG 18(3):71
Güler M 18(4): 108
Günaydın R 18(1):11
Güngör H 18(3):58
Günlüsoy B 18(4): 81
Gümüş B 18(1):20
Güneş T 18(1): 57
Gürbüz A 18(1):1, 18(1):57, 18(1):61
 
H
Horasanlı B 18(4): 113
 
İ
İber M 18(2):1
İlhan E 18(3):58
İlhan Ö 18(2):38
İner H 18(1):1
 
K
Kandoğan G 18(4): 104
Kandogan T 18(1):7, 18(2):1, 18(4): 104
Kapkaç M 18(1): 41
Karaca B 18(4): 108
Karahan B 18(2):34
Karatepe AG 18(1):11, 18(3):66, 18(4): 126
Kaya T 18(1):11, 18(4): 126
Kestelli M 18(1):1
Kızanoğlu H 18(4): 88
Kocabaş U 18(2):18
Koraş Ö 18(4): 81
 
M
Mahsanlar Y 18(3):43
Minareci M 18(4): 81
Müezzinoğlu T 18(1): 36
 
N
Nazlı C 18(2):18
 
O
Ortan P 18(2):12
Oymacı E 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
 
Ö
Öngel K 18(2):38
Özdemir M 18(1): 41
Özer B 18(3):66
Özkalkanlı MY 18(4): 113
Öztürk Ş 18(1): 41
Özsu S 18(4): 100
Özyıldırım S 18(3):76
 
P
Parlak İ 18(3):43
 
S
Saçlı A 18(2):5
Salman T 18(3):71
Sarı E 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
 
Ş
Şengül İ 18(4): 126
Şimşek EÇ 18(3):76
Şimşek C 18(2):34
 
T
Tekeli MT 18(3):58
Temeltaş G 18(1):20, 18(1):36
Top ÖE 18(2):34
Topçu B 18(4): 108
Tosun S 18(4): 100
Trakyalı AU 18(2):12
 
U
Uçar D18(1): 41, 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Uluyol S 18(2):1
Uz M 18(3):51
 
Ü
Üçer O 18(1):20, 18(1): 36
Ünsal SK 18(1): 52
Ünver M 18(1): 41
Üreyen O 18(3):58
Ürper S 18(1):11
Üstüner MA 18(3):58
 
V
Vardar E 18(2):34, 18(4): 88, 18(4): 121
 
Y
Yakan S 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Yalbuzdağ ŞA 18(4): 126
Yapan NG 18(2):18
Yarımoğlu S 18(4): 81
Yaşa H 18(4): 117
Yavaşcan Ö 18(2):38
Yazman S 18(1): 61
Yeniay L 18(1): 41
Yetkin U 18(1):1, 18(1):57, 18(1): 61, 18(3):76
Yıldırım M 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Yıldız G 18(4): 113
Yılmaz R 18(1): 41
Yolcu S 18(3):43
Yonguç T 18(4): 81
Yüksel A 18(3):71, 18(4): 94
Yürekli İ 18(1): 57
 
Z
Zengel B 18(2):34
Zincir M 18(4): 108
KONU İNDEKSİ-SUBJECT INDEX
ACİL TIP
-Asistan Hekimlerin Güncel Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kılavuzlarını Uygulama Pratiklerinin İncelenmesi 18(3): 43
AİLE HEKİMLİĞİ
-Kötü Beslenme Ve Aşırı Tuz Tüketimi, Akut Geçici Hipertansiyon: Olgu Sunumu 18(2): 38
ANESTEZİ
-Anaesthetic Management Of A Patıent With Pemphigus Vulgaris For Emergency Laparotomy: Case Report 18(4): 113
BEYİN CERRAHİSİ
-Çocuklarda Nadir Görülen C1 Vertebra Kırığı:Olgu Sunumu 18(2): 27
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
-CMV IgG Pozitifliğinin Yaşla İlişkisinin Değerlendirilmesi 18(4): 100
-Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Ve Suçiçeği Enfeksiyonları İle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi 18(4): 108
FİZİK TEDAVİ
- Lomber Spinal Stenozlu Olgularda Fizik Tedavi Ve Egzersiz Programının Klinik Bulgular, Fonksiyonel Durum Ve Özürlülük Üzerine Etkisi 18(1): 11
-İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite Spastisitesi Üzerine Botulinum Toksin A Enjeksiyonlarinin Etkinliği 18(1): 25
-Pelvik Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu 18(4): 126
GENEL CERRAHİ
-Hormone Receptor Status Defines Survival And Metastasis Rate In Breast Cancer 18(1): 41
-Peptik Ülser Perforasyonlarında Tedavi Seçeneklerimiz 18(2): 5
-Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi 18(3): 51
-Tiroid Nodüllerinde Malignite Riskleri Ve Bu Risklerin Operasyon Kararındaki Rolü Ne Olmalıdır? 18(3): 58
-Endoskopide Nadir Rastlanan Polipler: Tip 1 Gastrik Nöroendokrin Tümör (Net-Tip 1) 18(4): 121
-Kolonoskopide Nadir Rastlanan Bir Olgu: Melanozis Koli 18(4): 132
GÖZ
-Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti 18(1): 52
İÇ HASTALIKLARI
-Embroyonel rabdomyosarkom:erişkinde nadir bir baş-boyun tümörü 18(3): 71
İMMUNOLOJİ
-Comparıson Of sCD40L Levels In Patıents Wıth Subclınıcal Hypothyroıdısm Before And After Levothyroxıne Treatment 18(4): 94
KALB VE DAMAR CERRAHİSİ
-Adölesan Yaş Grubundaki Olgularda Skleroterapi Deneyimimiz 18(1): 1
-Concomitant Open Intracardiac Removal Of Giant Vegetation Located On Endocavitary Pacemaker Lead And Beating Heart Coronary Bypass Surgery 18(1): 57
-Pulmoner Artere Uzanım Gösteren Sağ Ventrikül Yerleşimli Ve Olağandışı Dev Fibriler Yapılı Miksoma Olgusu 18(1): 61
-Miyokard infarktüsüne bağlı çoklu duvar rüptürü.kalbur kalp 18(3): 76
-Ekstrakranyal İnternal Karotid Arter Anevrizması: Olgu Sunumu 18(4): 117
KARDİYOLOJİ
-St Elevasyonlu Miyokard İnfarktüs Hastalarında Hematolojik Parametreler Ve Başarısız Trombolitik 18(2): 18
KBB
-Boyun Yaralanmalarında 7 Yıllık Deneyimimiz 18(1): 7
-Adenotonsillektominin kısa dönemde kan parametrelerine etkisi 18(2): 1
-Tek taraflı dev tonsillit 18(2): 31
-Tip 2 Diabetes Mellitus'un Ani İşitme Kaybi Tedavisinin Yanitlarina Etkisi 18(4): 104
NÖROLOJİ
-Nörolojik Hastalığı Olmayan Bir Grupta Kronik Nörolojik Hastalıklar Hakkında Farkındalığın Araştırılması: Kesitsel Bir Anket Çalışması 18(2): 12
-B12 vitamın eksikliğinin nörolojik komplikasyonlarına dair bir olgu sunumu 18(3): 66
PATOLOJİ
-İleum Yerleşimli İntramuskuler Lipom Ve İleal İskemi: Olgu Sunumu 18(2): 34
-Primer İnce Bağırsak Tümörleri: Çeyrek Yüzyıllık Klinikopatolojik Deneyim 18(4): 88
RADYOLOJİ
-Kronik Karın Ağrısının Nadir Görülen Bir Nedeni: Apendiks Mukoselinin Radyolojik Tanısı 18(4): 137
ÜROLOJİ
-Pelvik Organ Prolapsus Tedavisinde Dört Kollu Meş Uygulaması Sonuçlarımız 18(1): 36
-Dirençli İdiopatik Aşırı Aktif Mesaneli Hastalarda Submukozal Botulinum Toksin Uygulaması Sonuçlarımız 18(1): 20
-Retrograd İntrarenal Cerrahi: Klinik Deneyimimiz 18(4): 81