T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ulusal Emzirme Haftası

Güncelleme Tarihi: 07/10/2021

Bütün bebekler ve çocuklar sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için beslenme hakkına sahiptir. Emzirme; bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan, en mükemmel beslenme biçimi ile yaşama en sağlıklı başlama şeklidir.

Bebeklerin (özel bir tıbbi neden olmadıkça) doğar doğmaz ilk yarım saat içinde emzirilmeye başlanması ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri, 6. aydan itibaren ek gıdalara başlanarak emzirmenin 2 yaş ve ötesine dek sürdürülmesi onlar için en ideal beslenme şekli ve büyümeleri için gerekliliktir.

İlk 6 ay sadece anne sütü yeterlidir, başka hiçbir gıdaya, su dahil, ihtiyaç yoktur. Anne sütü ile beslenen bebekler, beslenmeyenlere oranla hem daha sağlıklı, hem de daha zeki olmaktadır. Aynı zamanda anne sütü ile beslenerek her yıl tüm dünyada 1.300.000 bebeğin hayatı kurtulmaktadır.

Yapılan araştırmalar (TNSA-2018), bebeklerimizin büyük çoğunluğunun (%98) erken dönemde emzirilmeye başlandığını ancak 6 aylık olduklarında  %14,4’ünün sadece anne sütü ile beslendiğini göstermektedir. Yani bebeklerimiz anne sütünden mahrum kalmakta, eşsiz bir gıda olan anne sütü yerine başka beslenme yollarını tercih edilmekte ve onların gelecekleri ve hayatları tehlikeye girebilmektedir.

Bu amaçla bu yılki uluslararası çalışmaların ana teması özellikle pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullarda, emzirmenin sürdürülmesi ve anne sütü alım oranlarının bebeklerin lehine yükseltilmesidir. Dolayısı ile bebeklerin, anne sütünden ve annelerinden mahrum kalmamalarının sağlaması ve erken ek gıdalara başlama sürelerinin bebeklerin lehine uygun zamanlara çekilmesi amacıyla, ailelerin sosyal koruma sağlayarak güçlendirilmesi, hem kadınların hem de eşlerinin uğraştıkları diğer işleri sürdürürken bebek ile ilgili bakımı da sürdürebilecekleri ortamlar yaratılması, çalışma hayatı ile aile hayatını dengelemelerine yardımcı olacak bebek ve emzirme dostu politikalara ve programlara talepte bulunmalarını sağlamaktır.

ESAS AMAÇ EMZİRMEYİ KORUMAK, SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK, BU GERÇEKLEŞTİRİRKEN TÜM SEKTÖRLERİN ORTAK ÇALIŞMASININ YOLUNU AÇMAK VE SÜRDÜRMEKTİR.

Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla 1987 yılından itibaren diğer çocuk sağlığı programlarına ek olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları Programı”nı uygulamaktadır. Bu program tüm Sağlık Kurumlarının rutin hizmetleri içerisinde yer almaktadır.

Ulusal ve uluslar arası düzeylerde Anne sütünün bebek beslenmesi ve sağlığındaki birincil ve vazgeçilmez yeri üzerinde önemle durulmaktadır.

Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, konunun önemine dair gündem oluşturması amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası “Emzirme Haftası” olarak kutlanmaktadır.


BAŞARILI EMZİRME İLE İLGİLİ ÖNERİLER


  • Doğumdan hemen sonra, mümkün olan en kısa sürede, bebek anne memesine tutulmalı, emzirmeye başlanmalıdır.
  • Bebekler, İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir.
  • 6. aydan itibaren ek besinlere başlanarak anne sütü ile beslenme 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmelidir.
  • Annenin doğumdan sonra ilk gelen sütü (kolostrum, ilk süt, ağız sütü) bebeğe mutlaka verilmelidir. Bu süt bebek sağlığı için çok önemli ve gereklidir.
  • Anne sütü bebeğin ilk 6 ayda ihtiyacı olan ve bebeğin büyümesi için gerekli tüm besin maddelerine sahiptir (su, protein, yağ, demir, vitamin v.b.). Ayrıca, su ya da meyve suyu vermeye hiç gerek yoktur.
  • Anne sütü bebek için en temiz, hazmı kolay, taze, bebeğin her ihtiyacına uygun ve her an hazır tek besindir.
  • Anne sütü, bebekleri her türlü hastalığa karşı koruyan ve onların daha zeki olmalarını sağlayan tek besindir.
  • Bilinçsizce ve erken başlanacak ek bir besin bebek için tehlikeli bir seçenek olabilir.
  • Tüm bebekler için anne sütü tek ve vazgeçilmez mükemmel bir besindir.


Tüm Sektörler, Gelin Birlikte çalışalım.

Anne ve babaları destekleyelim, bilgilendirelim, bilinçlendirelim ve güçlendirelim.

Sürekli, sürdürülebilir ve sağlıklı emzirmeyi sağlayalım.

Bu şimdi ve gelecek için en önemli yatırımdır…