T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Klinik Tanıtımı

Güncelleme Tarihi: 21/06/2021

Kliniğimiz   Buca SSK hastanesi  bünyesinde 1983 yılında kurulmuş olup 1984 yılında ilk asistan alımı ile eğitim vermeye başlamıştır. 1995 yılından itibaren İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Kliniğimizin hedefi, modern ürolojide uygulanan yenilikleri yakından takip etmek, bunları uygulamak ve bu doğrultuda hizmet ve eğitim vermektir. Dünyadaki ürolojik gelişmelere uygun   olarak bugün operasyonlarımızın büyük  bölümünü minimal invaziv cerrahiler  oluşturmaktadır

Özellikle üreter taşlarına üreterorenoskopik girişimler Mayıs 1992 yılından itibaren yapılmakta olup oldukça geniş bir seri içermektedir. Endoürolojik girişimlerden perkütan nefrolitotripsi  ve laparoskopik   cerrahi 2004 yılının ikinci yarısından itibaren  uygulanmaya başlamış ve bugün olguların  önemli bir kısmını oluşturmuşlardır. Kliniğimizde tüm ürolojik radikal cerrahiler (radikal nefrektomi, sistektomi, prostatektomi) uygulanmakta olup böbrek tümörlerine laparoskopik operasyonlar yapılmaktadır.Haftada 3 kez 2  perkütan nefrolitotripsi  operasyonu yapılmaktadır ve geniş vaka serisi ile bölgemizin önemli bir taş merkezidir. Üriner inkontinanslarında güncel minimal  invaziv tüm yöntemler uygulanmaktadır. Androlojik  olarak her türlü penil protez ve penil düzeltme operasyonları başarı ile yapılmaktadır. Lokal cerrahi girişim olarak sistoskopi ve TRUS eşliğinde prostat biyopsileri  rutin olarak yapılmakta ve girişimsel olarak perkütan nefrostomi , perkütan  kist drenajı uygulamaları yapılmaktadır.Bunun yanısıra nöroüroloji dal polikliniği ile koordineli olarak ürodinamik incelemeler  tüm bölgemize hizmet vermektedir.

Kliniğimizin poliklinik hizmetleri U blok 3. katta Üroloji 1,2,3 nolu poliklinikler ve Üroloji Dal polikliniği olmak üzere hergün toplam 4 poliklinikte devam etmektedir. Üroloji dal poliklinikleri; haftada 2 kez ( pazartesi,cuma) üroonkoloji,salı   nöroüroloji ve inkontinans polikliniği, çarşamba  androloji  polikliniği,perşembe  taş hastalıkları olmak üzere konusunda uzman  akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Kliniğimizde eğitim faaliyetlerine büyük  önem verilmiş olup hem pratik,hem teorik olarak asistanların en iyi şekilde yetişmeleri sağlanmıştır. Haftada 2 kez seminer eğitimi ve olgu sunumu saatlerinde eğitim devam etmektedir. Vaka bazında asistanların çok çeşitli operasyonlara katılması sağlanarak cerrahi deneyimleri arttırılmıştır. Asistanların özellikle yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmak üzere makale ve olgu sunumu yazmaları teşvik edilmiştir. Kliniğimizde son 5 yılda yoğun olarak SCI ve SCI expanded dergilerde çok sayıda makale yayınlanmıştır. Son 5 yılda 5 uzmanımız Doçentlik ünvanını almıştır.