T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Güncelleme Tarihi: 15/10/2018

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü...

İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990 yılında aldığı kararla 1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü ilan edildi.

Bu vesileyle, yaşlı insanların bireysel refahı ve toplumun kalkınması için, potansiyellerinin nasıl ortaya çıkarılacağı da dünya çapında gözden geçiriliyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 9'UNU YAŞLI NÜFUS OLUŞTURUYOR

BM Nüfus Fonu'ndan edinilen bilgiye göre, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 59,6'sı (4,54 milyar) Asya'da, yüzde 16,9'u (1,3 milyar) Afrika'da, yüzde 9,7'si Avrupa'da (742 milyon), yüzde 8,5'i (652 milyon) Latin Amerika ve Karayipler'de ve kalan yüzde 5,3'ü (404 milyon) de Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Erkek nüfusunun kadınlara oranla daha fazla olduğu dünyada her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşıyor.

BM Nüfus Fonu'nun "2017 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"na göre ise gelişmiş ülkelerin nüfusu 1 milyar 260 milyon, az gelişmiş ülkelerin nüfusu 6 milyar 290 milyon, dünya nüfusu ise 7 milyar 550 milyon.

Gelişmiş ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 16'sı 10-24 yaş, yüzde 65'i 15-64 yaş, yüzde 18'i ise 65 yaş ve üstü insanlardan oluşuyor.

Bu oranlar, az gelişmiş ülkelerde 10-24 yaş aralığı için yüzde 28, 15-64 yaş aralığı için yüzde 65, 65 yaş ve üstü için ise yüzde 7 olarak belirtiliyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 26'sı 10-24 yaş aralığında, yüzde 65'i 15-64 yaş aralığında, yüzde 9'u ise 65 yaş ve üstünde.

Dünyada ortalama yaşam süresi ise erkeklerde 70, kadınlarda 74 yıl.

Tahminler, küresel nüfus içinde yaşlı nüfusun oranının 2050 yılına kadar yüzde 22'ye ulaşacağı yönünde.

BM'ye göre, yaklaşık 700 milyon kişi şu anda 60 yaşın üzerinde. Veriler, bu yaş aralığındaki nüfusun 2030'da 1,4 milyar'a 2050 yılında ise 2 milyara ulaşacağı yönünde. Öte yandan, dünyada her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstünde.

Yaşlananların sayısındaki artış, en büyük oranlarda ve en hızlı şekilde gelişmekte olan ülkelerde görülecek.