T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

21. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde 2.lik Ödülü

Güncelleme Tarihi: 24/04/2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Kliniği’nde, Danışmanlığını Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç Dr Enver  İLHAN’ın yaptığı, Patoloji Kliniği Eğiticisi Doç Dr Asuman ARGON,  Genel Cerrahi Kliniği Başasistanı Op Dr Orhan ÜREYEN  ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doçent Doktor Utku Kürşat ERCAN’ın katıldığı Asistan Doktor Uğur GÖKÇELLİ’nin yürüttüğü ‘’ATMOSFERİK SOĞUK PLAZMA UYGULAMASININ PERİTONEAL ADEZYONUN ÖNLENMESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI’’ başlıklı ‘’Tıpta Uzmanlık Tezi’’  11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ‘’21. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde toplam 1006  POSTER BİLDİRİ arasından 2.lik ödülü kazandı.
Araştırma yürütücüsü Asistan Doktor Uğur GÖKÇELLİ karın ameliyatlarından sonra karıniçi iskemi, enfeksiyon, kanama, sütür ve yabancı cisim gibi çeşitli nedenlerle organlar arasında meydana gelen yapışıklıkların oldukça yaygın olduğunu,  atmosferik basınçlı soğuk plazmanın ise bu faktörlere karşı etkili olduğunun bilindiğini, buradan yola çıkarak çalışmanın planlandığını ve yürütüldüğününü çalışmada 16 adet erkek fare kullanıldığını söyledi. Çalışma sunucunda atmosferik basınçlı soğuk plazma uygulamasının  ameliyatlardan sonra meydana gelen karıniçi yapışıklıkların önlenmesinde etkili olduğunun  makroskopik ve mikroskopik olarak gösterildiğini sözlerine ekledi. Gökçelli ayrıca aynı çalışmanın ‘’7th International Conference on Plasma Medicine in Philadelphia on June 17-22, 2018’’ de SÖZLÜ BİLDİRİ olarak kabul edildiğini belirtti.

Tez Danışmanı Doç Dr Enver İLHAN ise, bu ödülün bilimsel açıdan kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, gerçekten karın ameliyatlarından sonra karıniçi organlar arasında meydana gelen yapışıklıkların hastalar ve cerrahlar için çok büyük problem olduğunu, bu yapışıklıkların hastalarda kısmi veya tam barsak tıkanıklığı yapabildiğini bunlara bağlı olarak ameliyat/ameliyatlar gerektirebildiğini, ameliyatlarda yapışıklıklar nedeniyle hastaların hayatını tehdit edebilecek çevre organların yaralanması gibi birçok sonuçlara neden olduğunu belirtti. Yapışıklıkların önlenmesi için dünya genelinde bugüne kadar birçok çalışma yapıldığını ancak kesin bir tedavi yöntemi bulunamadığını çalışmalarının bu konuda yapılacak çalışmalara yol gösterici olacağını söyledi.