2013-2
14 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:63-71

 
RESULTS OF TIBIAL PILON FRACTURES TREATED WITH OPEN   REDUCTION AND INTERNAL FIXATION
 
M. Ali Filiz1, Cemil Kayalı2, Taşkın Altay2, Zafer Kement2, Tayfun Göre2 Serhan Yağdı2
 
1SB. Silivri Devlet Hastanesi, Ortopedi Servisi, SİLİVRİ
2SB. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:72-76

SAĞ KOLON DİVERTİKÜLİTİ
RIGHT COLON DIVERTICULITIS
 
Erdem B. Cartı, Mehmet Yıldırım, Erkan Oymacı, Ali Coşkun, Savaş Yakan, Nazif Erkan, A. Deniz Uçar, Levent Genç
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:77-80

CONCOMITANT QUADRICUSPID AORTIC VALVE AND ANEURYSM OF  ASCENDING AORTA
 
Levent Yilik, Orhan Gokalp, Ismail Yurekli, Ali Gurbuz
 
Izmir Ataturk Education and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:81-83

OLGU SUNUMU: HEMATÜRİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN DİYABETİK OLGUDA MESANENİN NEFROJENİK ADENOMU
A CASE REPORT: NEPHROGENIC ADENOMA OF THE BLADDER, IN  DIABETIC CASE PRESENTING WITH HEMATURIA
 
1Gökçen Ünal Kocabaş, 2Ece Harman, 3Yasemin Kılıç Öztürk, 4Hüseyin Can
 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Kliniği, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği,
İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
4Katip Çelebi Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:84-87

 
GIANT RANULA
 
Feda Bayrak, Yüksel Olgun, Tolgahan Çatlı, Emine Demir, Levent Olgun
 
SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:88-97

MEME KANSERLERİ SUBGRUPLARININ SIKLIĞI VE SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLERİ
FREQUENCY OF BREAST CANCER’S SUBGROUPS AND EFFECT FOR SURVIVAL
 
1Volkan Tekin, 2Mehmet Yıldırım,2 Nazif Erkan, 3Hakan Postacı, 2Durmuş Ali Çetin,3Elif Selek, 2Levent Genç
 
1SB Aydın Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi
2SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
3SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:98-102

SÜPERFİCİAL FEMORAL ARTERDE POSTTRAVMATİK GELİŞEN PSÖDOANEVRİZMANIN AYNI SEANSTA HİBRİT YÖNTEMLER İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
SUCCESSFUL TREATMENT OF THE POSTTRAUMATIC PSEUDOANEURYSM OF THE SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY WITH A HYBRID PROCEDURE AT THE SAME SESSION: A CASE REPORT
 
Orhan Gökalp, İsmail Yürekli, Tevfik Güneş, Barçin Özcem, Serdar Bayrak, Levent Yilik,Ali Gürbüz
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar
 
Cerrahisi Kliniği,İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:103-111

MİTRAL KAPAK HASTALIĞINA BAĞLI KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON İLE YAPILAN MODİFİYE MAZE PROSEDÜRÜNDE PREOPERATİF AMİODARON KULLANIMININ ETKİLERİ: ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLAR

THE EFFECTS OF PREOPERATIVE AMIODARONE IN MODIFIED MAZE  PROCEDURE WITH RADIOFREQUENCY ABLATION IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION DUE TO CHRONIC MITRAL VALVE DISEASE: EARLY AND MID-TERM RESULTS

Övünç Aslan, Haydar Yaşa, Ufuk Yetkin, Aykut Şahin, Levent Yılık, Serdar Bayrak,Ali Gürbüz
 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar  Cerrahisi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:112-116

ÜLKEMİZİN DOĞUSUNDA VAN VE ÇEVRESİNDE HAYVANLARLA İLİŞKİLİ YARALANMALARIN ANALİZİ
THE ANALYSİS OF INJURY OF ANİMALS İN VAN LOCATED İN EAST  PART OF OUR COUNTRY AND AROUND THE CİTY
 
1Hayriye GÖNÜLLÜ,1 Sevdegül KARADAŞ, 2Savaş GÜNER, 3İrfan AYDIN
 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi AD, Van
3Adıyaman Devlet Hastanesi, Acil Servis, Adıyaman

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:117-124

ULTRASONOGRAFİ AKUT APPENDİSİTİN PREOPERATİF TANISINDA RUTİN OLARAK İSTENMESİ GEREKEN BİR TETKİK MİDİR?
SHOULD ULTRASONOGRAPHY BE A ROUTINE TEST IN  PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS?
 
1Orhan UREYEN, 2Ozgen ISIK, 3Cem ORUC, 4Oytun Saffet KAHYAOĞLU
 
1Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey.
2Idil State Hospital, General Surgery Department, Sirnak, Turkey
3Kadirli State Hospital, General Surgery Department, Osmaniye, Turkey
4Medicana Private Hospital, General Surgery Department, Istanbul, Turkey