T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2009-1

Güncelleme Tarihi: 06/08/2018

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 1-4, 2009

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT VOLÜMÜ KARŞILAŞTIRILMASI VE MİKROVASKULER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
COMPARISON OF MEAN PLATELET VOLUME IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND THE RELATIONSHİP BETWEEN MICROVASCULAR COMPLICATIONS
 
Levent KEBAPCILAR ,Oktay BİLGİR ,Hakan DEMİREL ,Ayhan KILIÇ,Pınar ÖNER, Arif YÜKSEL
 
SB İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.İç Hastalıkları Kliniği, Bozyaka / İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 5-11, 2009

İDİYOPATİK TROMBSİTOPENİK PURPURA’YA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
MANAGEMENT AND TREATMENT OF IDİOPATHİC THROMBOCYTOPENİC PURPURA
 
Oktay BİLGİR* Ferda BİLGİR**
 
*Izmir Training and Research Hospital, 2nd Clinic of Internal Medicine, 35380, Izmir, Turkey
**Buca State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Buca, Izmir, Turkey

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009

ESWL’YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ
EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES
 
Murat ARSLAN, Tansu DEĞİRMENCİ, Bülent GÜNLÜSOY ,Nihat NERGİZ,Kemal İLHAN, Süleyman MİNARECİ, Ali Rıza AYDER
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 21-27, 2009

MR IMAGING FEATURES OF FOOT INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH BEHCET’S DISEASE
 
L. Oktay ERDEM*, Cevdet ALTİNYAZAR**, C. Zuhal ERDEM*, Ahmet BAYAR***
 
*Department of Radiology, Zonguldak Karaelmas University, School of Medicine, Zonguldak, Turkey
**Department of Dermatology, Zonguldak Karaelmas University, School of Medicine, Zonguldak, Turkey
***Department of Orthopaedics and Traumatology, Zonguldak Karaelmas University, School of Medicine,Zonguldak, Turkey

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 29-32, 2009

SHEEHAN SENDROMU: OLGU SUNUMU
SHEEHAN SYNDROM: A CASE REPORT
 
Levent KEBAPÇILAR*, Oktay BİLGİR** ,İbrahim ERTEKİN** ,Arif YÜKSEL**
 
*İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
**İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 33-36, 2009

LOMBER HERNİ İLE İZLENEN PAGET HASTALIĞI OLGUSU
A PATIENT DIAGNOSED AS PAGET’S DISEASE WHO WAS FOLLOWED WITH LOMBER HERNI NUKLEUS PULPOSUS
 
Levent KEBAPÇILAR*, Oktay BİLGİR**, İbrahim ERTEKİN** ,Arif YÜKSEL**
 
*İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
**İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 37-40, 2009

VEZİKÜL BENZERİ PAPÜLLER ŞEKLİNDE GÖRÜLEN PALMOPLANTAR LİKEN PLANUS
PALMOPLANTAR LICHEN PLANUS PRESENTING WITH VESICLE-LIKE PAPULES
 
Selda Pelin Kartal DURMAZLAR* ,Özlem BİLGİÇ* ,Murat OKTAY**,Fatma ESKİOĞLU*, Semih TATLICAN*
 
*Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
**Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 41-44, 2009

TUBERÖZ SKLEROZ VE İKTİYOZİS VULGARİS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
COEXISTENCE OF TUBEROUS SCLEROSIS AND ICHTHYOSIS VULGARIS: CASE REPORT
 
Selda Pelin Kartal DURMAZLAR,* Fatma ESKİOĞLU** ,Hüseyin ÜSTÜN***,Semih TATLICAN**
 
*S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği , Ankara.
**S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği , Ankara.
***S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği , Ankara.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 45-47, 2009

QUİZ
SKIN AND TRUNK DESQUAMATION FOLLOWING FIRST DOSE OF CHEMOTHERAPY
 
Mehmet YİLDİRİM* ,Bulent KARABULUT**,İlker KARADOĞAN***
 
*Department of Surgery , Izmir Training and Resarch Hospital,Izmir Turkey
**Department of Medical Oncology,Faculty of Medicine,Aegean University,Izmir,Turkey