T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2004-2

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 51-57, 2004

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ
MEDICAL SPECIALIST TRAINING
 
Cem TERZİ
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 59-63, 2004

EALES HASTALIĞINDA KLİNİK SEYİR VE LASER TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
CLINICAL COURSE AND EFFECTIVITY OF LASER TREATMENT IN EALES DISEASE
 
Bilgehan SEZGİN Meltem KARABACAK Bora YÜKSEL Alp ALALUF
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 65-68, 2004

KRONİK HEPATİTLERDE DEMİR BİRİKİMİNİN HİSTOLOJİK AKTİVİTE İNDEKSİ (KNODELL) İLE KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF IRON DEPOSITION WITH HISTOLOGICAL ACTIVITY INDEX (KNODELL) IN CHRONIC HEPATITIS
 
Güzide GÜL USLU, Ümit BAYOL, Dilşen OSKAY ,Hasan DOĞAN,Hürriyet TURGUT, Bilge TARCAN ,Fatma Nur AKTAŞ ,Leyla TEKİN
 
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, Yenişehir-İZMİR
 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 69-71, 2004

YEŞİLYURT HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ ARAŞTIRILMASI VE ETKEN BAKTERİLERİN DUYARLILIK PATERNLERİ
SEARCHING ASYMPTOMATİC BACTERIURIA IN YEŞILYURT NURSERY HOME GERIATRIC RESIDENTS AND SUSCEPTIBLITY PATERNS OF BACTERIAE
 
Alper ŞENER, Nur YAPAR ,Nedim ÇAKIR, Ayşe YÜCE
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik. AD

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 73-76, 2004

DUANE RETRAKSİYON SENDROMUNDA KLİNİK BULGULAR VE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
CLINICAL FINDINGS AND RESULTS OF SURGERY IN DUANE RETRACTION SYNDROME
 
Bilgehan SEZGİN, Meltem KARABACAK, Levent SAĞBAN, Mustafa OĞUZTÖRELİ,
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 81-85, 2004

SABAKUT OSTEOMİYELİT TANIS İÇİN RADYOLOJİK İNCELEMELER HER ZANAN YETERLİMİDİR?
 
ARE DADIOLOGICAL ASSESMENTS ALWAYS ENOUGH FOR THE SUBACUTE OSTEOMYELITIS DIAGNOSIS?
 
Mehmet BOZKURT*, Zehra Hilal ADIBELLİ*, Seda ZERGER*, Burcu ÜTEBAY*Eda AYKUT* ,Remide ARKUN**
 
*SSK İzmir Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10(2): 87-89, 2004

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE SAPTANAN POSTERİOR YERLEŞİMLİ SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMASI
THE LEFT VENTRICULAR ANEURISM LOCATED POSTERIORLY THAT BE DETECTED BY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY
 
Dr. Cevad Şekuri* ,Dr Selim Serter**, Dr. Ozan Ütük* ,Dr Özüm Tunçyürek **,Dr. Cihan Göktan**
 
*Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Manisa
**Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. Manisa

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 91-93, 2004

PAROTİS BEZİN ÇOCUKLUK ÇAĞI PLEOMORFİK ADENOMLARI: OLGU SUNUMU
PLEOMORPHIC ADENOMA OF THE PAROTID GLAND IN CHILDHOOD: A CASE REPORT
 
Sema Kalkan, Ayşe Erbay ,Ayşegül Yiğit ,Timur Meşe Hale, YenerGülden Diniz, İrfan Karaca, Canan Vergin, Ceyhun Dizdarer
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Salığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (2): 95-98, 2004

TRAVMATİK DİAFRAGMA RÜPTÜRÜ 12 OLGUNUN ANALİZİ
TRAUMATIC RUPTURE OF DIAPHRAGM ANALYSIS OF 12 CASES
 
Mehmet YILDIRIM, Savaş YAKAN ,Alper Fırat POLAT ,Nazif ERKAN
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği