T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2003-4

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 105-110, 2003

A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKSİK AKUT BOĞAZ ENFEKSİYONU TEDAVİSİNDE ORAL AMPİSİLİN+SULBAKTAM İLE TEK DOZ BENZATİN PENİSİLİN G’NİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF AMPICILLIN-SULBACTAM WITH MONO-DOSE BENZATHINE PENICILLIN G IN GROUP A β-HEMOLYTIC STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS
 
İhsan DURUKAN,Özlem KOCABAŞ Şeref TARGAN,Füsun ATLIHAN,Hakan BALIM
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 111-114, 2003

ANİ İŞİTME KAYIPLARI VE SONUÇLARIMIZ
SUDDEN DEAFNESS AND OUR RESULTS
 
Ejder CİĞER M. Doğan ÖZKUL İbrahim ÇUKUROVA İ. Burak ARSLAN
 
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi KBB Kliniği, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 115-118, 2003

KOLOSTOMİ KAPATMA KOMPLİKASYONLARI
COMPLICATIONS OF COLOSTOMY CLOSURE
 
Fatih YÜZBAŞIOĞLU1, Hasan SAYHAN1, Tufan ÇOLAK1, N.Nazif ALTINER2,Arif KARAGÖZ1 ,Hüsnü GÜRSU1
 
1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İzmir
2 SSK İzmir Merkez Dispanseri, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 119-122, 2003

YAĞ GREFT İLE MİRİNGOPLASTİ
FAT PLUG MYRINGOPLASTY
 
Ejder CİĞER, İbrahim ÇUKUROVA, Doğan ÖZKUL ,İ. Burak ARSLAN ,İsmet ÇERÇİ
 
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi KBB Kliniği, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 123-125, 2003

NADİR BİR AKUT BATIN SEBEBİ: ABDOMİNAL KOZA (OLGU SUNUMU)
A RARE ACUTE ABDOMEN CAUSE: ABDOMINAL COCOON (CASE REPORT)
 
Fatih YÜZBAŞIOĞLU1, Hasan SAYHAN1 ,Ahmet AYKAS1, Nazif ALTINER2,Önder BİRGİ1
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2 SSK İzmir Merkez Dispanseri, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 127-130, 2003

BATIN İÇİNDE YAYGIN KİST HİDATİKLİ BİR OLGU
A CASE WITH DISSEMINATED ABDOMINAL HYDATIDOSIS
 
Özlem KOCABAŞ Füsun ATLIHAN Ferah GENEL Şeref TARGAN
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 131-133, 2003

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA MENOMETRORAJİ TEDAVİSİ İÇİN LEVONORGESTREL SALAN İNTRAUTERİN ARAÇ UYGULANMASI (OLGU SUNUMU)
LEVONORGESTREL RELEASING INTRAUTERİNE DEVICE FOR THE TREATMENT OF DISFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE (A CASE REPORT)
 
Ayşen KIZILYAR1 ,Salih SADIK,Muzaffer SANCI1, Çiğdem İSPAHİ1 ,Ebru ŞAHİN1,M. Fatih YÜZBAŞIOĞLU2 ,Gülçin UĞUREL AYDAR1
 
1 SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, İzmir
2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI
PATIENTS’ KNOWLEDGE OF ANESTHESIA AND THE ROLE OF ANESTHESIST: A SURVEY OF QUESTIONNAIRE
 
Deniz ÖLMEZ ,Halil YILDIRIM
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir