T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1999-4

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 99-100,1999

EDİTÖR'E MEKTUP

Çağatay ÜSTÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı,İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 101-103,1999

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 105-108,1999

MYELODISPLASTIK SENDROMLU OLGULARDA(MDS) REKOMBINANT G-CSF(GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLE EDİCİ FAKTÖR) İLE EPO (ERİTROPOIETİN)'NUN SİTOPENİNİN DÜZELTMESİNDE KULLANIMI 

RECOMBINANT GRANULOCYTE-COLONY-STIMULATING FACTOR (G-CSF) PLUS EPO(ERYTHROPOIETIN)FOR THE TREATMENT OF CYTOPENIAS IN PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS)

Ferda ATEŞALAN,Füsun GEDİZ,Serdal BAYSAL,Levent KEBAPÇILAR,Ercüment CENGİZ,Oktay BİLGİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi II. İç Hastalıkları Kliniği

 

 

 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 109-113,1999

ERKEN DOĞUM TEDAVİSİNDE TENOKSİKAM+İNDOMETASİN VE RİTODRİN'İN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF RITODRIN AND TENOXICAM+INDOMETHACINE IN TREATMENT OF PRETERM LABOUR

Ali ÖZDEMİR,Mitra ÖZDEMİR

SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 115-118,1999

LOKAL (INTRASERVIKAL)PROSTAFLANDİN E2 JEL UYGULAMASI İLE SERVİKAL OLGUNLAŞMA VE DOĞUM İNDÜKSİYONU

CERVICAL RIPENING AND LABOUR INDUCTION WITH LOCAL INTRACERVICAL PGE-2 GEL APPLICATION 

1Ali ÖZDEMİR,1Mitra ÖZDEMİR,2Ali HABERAL

1SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi

1SSK Ankara  Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi

 

 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 119-126,1999

TIP 2 DIABETTE FİBRİNOJEN İLE AÇLIK KAN GLUKOZU VE MİKROALBÜMİNÜRİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN FASTING BLOOD GLUCOSE AND FIBRINOGEN,MICROALBUMINURIA AND FIBRINOGEN IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

Elif LEBE,Elmas KASAP,Baki GÜRGEN,Demet ÖDEMİŞ

SSK İzmir Eğitim Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 127-129,1999

MİDE VE DUEDONUM ÜLSERİ PERFORASYONLARINDA CERRAHİ GÖRÜŞÜMÜZ PRİMER SÜTÜR OLMALI MI?

COULD OUR SURGICAL ASPECT BE PRIMER SUTUR IN GASTRIC AND DUEDONAL ULCER PERFORATIONS

Mehmet YILDIRIM,Mehmet YILMAZ,Enver İLHAN,Hayati ŞENGÜDER

SSK İzmir Eğitim Hastanesi II.Cerrahi Kliniği Bozyaka,İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi(Medical Journal of Izmir Hospital) 5(4): 131-133,1999

INFERTIL ERKEKLERDE PERKÜTAN VE AÇIK TESTİS BİYOPSİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İLİŞKİLERİ

HISTOPATHOLGICAL CORRELATIONS OF PERCUTANEOUS AND OPEN TESTIS BIOPSIES IN INFERTILE MEN

C.YENİYOL,T.SÜELÖZGEN,T.DEĞİRMENCİ,S.MİNARECİ,A.R.AYDER,

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği,İzmir