1998-3
06 Mart 2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 4(3): 75-79, 1998

 
THE EFFICIENCY OF CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE(CPAP) METHOD PREVENTING OF HYPOXEMIA DURING ONE-LUNG ANESTHESIA
 
A.ÖNEN*, M.KAPTANOĞLU*, Ö.BERKAN*, N.KUNT**, K.DOĞAN*,A.HATİPOĞLU*
 
*Cumhuriyet Ü.T.F. Göğüs-Kalp ve Damar Cerr. Anabilim Dalı, Sivas
**Cumhuriyet Ü.T.F. Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal ot İzmir Hospital) 4(3): 81-84, 1998

 
THE EFFECTS OF PREOPERATIVE PSYCHIATRIC STATUS ON POSTOPERATIVE MORBIDITY IN LARYNGEAL CANCER
 
G.GÜLER*, L.OLGUN*, M.HANCIOĞLU**, G.GÜLTEKİN*, E.ÇETİNKAYA*,R.KABAKÇI*
 
*SSK İzmir Eğitim Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği
**SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal ot İzmir Hospital) 4(3): 85-88, 1998

RİSKLİ DOĞUM ÖZELLİĞİ TAŞIYAN PREMATÜRELERDE İŞİTME KAYBININ ERKEN TANISINDA İŞİTSEL BEYİN SAPI YANITLARININ ÖNEMİ 

THE IMPORATANCE OF AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN EARLY DIAGNOSIS OF HEARING IMPAIRED HIGH-RISK PREMATURES

Metin İBER ,Tayfun KİRAZLI,Vecihi BİLGEN,Ümit ULUÖZ

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):89-91,1998

ALT EKSTREMİTE ULCUS VARICOSUMUN TEDAVİSİNDE GM-CSF'NİN ETKİSİ

EFFECT OF GM-CSF AT THE TREATMENT OF ULCUS VARİCOSUM ON INFERIOR EXTREMITES

Mehmet YILDIRIM,Hayati ŞENGÜDER,Raşit YAZAR,Abdullah BOZTOSUN,Mehmet ÇETİN,Atasel ATUN

SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği

 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):93-96,1998

HİPERİNSÜLİNEMİK HİPERTANSİF OLGULARDA  ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN HİPERİNSÜLİNEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECT OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ON HYPERINSULINEMIA IN HYPERINSULINEMIC HYPERTENSIVE CASES

Doğan ÖZKAN,Arif YÜKSEL,Gülten SOP,Asger ŞAHİN,Erdal ÖZEN

SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3.İç Hastalıkları Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):97-102,1998

KOMPLİKE ERKEN GEBELİKLERİN TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF COMPLICATED EARLY PREGNANCIES SY TRANSVAGINAL ULTRASONOGRAPHY

Aşkın YILDIZ,Atilla KÖKSAL,Gülpınar ÖZERLER,Hakan YETİMALAR,Külal ÇUKUROVA,Adnan KEKLİK,Hüseyin İVİT

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):103-106,1998

UTERİN SARKOMLAR

UTERIN SARCOMES

Merih HANHAN,Enver VARDAR,Refik KELEŞ,Ayşe ÖZBAKKALOĞLU,İsmet GÜLER,Murat İNAL

SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi,İzmir

 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):107-110,1998

RETROKAVAL ÜRETER: BİR OLGU SUNUMU

RETROCAVAL URETER: A CASE REPORT

Cem YENİYOL,Aybars ALEMDEROĞLU,Süleyman MİNARECİ,nihat NERGİZ,Sırrı SORGUÇ,Ali Rıza AYDER

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital)4(3):111-111,1998

EDİTÖRE MEKTUP

IŞIĞIN BİTTİĞİ YER 

ÇAĞATAY ÜSTÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı