T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

1997-3

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tip Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) 85-87, 1997

 
THE LEVEL OF MICROALBUMINURIA IN NONINSULIN DEPENDENT DIABETES (NIDDM)
 
N.UZUNCAN1, B.KARACA1, Z.GÜL2
 
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi, İzmir
1Biyokimya Kliniği ,2Dahiliye Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal ot İzmir Hospital) 3 (3): 89-91, 1997

 
THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF NİFEDIPIN AND CAPTOPRIL İN  THE TREATMENT OF HYPERTENSİON DURING HEMODIALYSIS
 
F.AKÇİÇEK1, G.SAYDAM2, B.KARABULUT2, C.SEZGİN2, E.OK1, A.BAŞÇI1,G.ATABAY1
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
1Nefroloji Bilim Dalı
2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3): 93-96, 1997

 
PREVALENCE OF FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER IN SIVAS
 
F.ÖNEN1, H.SÜMER2, S.TÜRKAY3, O.AKYÜREK2, M.ŞENCAN1, H.POLAT2,S.TOPÇU1
 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas
1İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3): 97-100, 1997

 
OPERATIVE CHOLANGIOMANOMETRY IN PATIENTS WHO UNDERWENT TO CHOLECSTECTOMY FOR SYMPTOMATIC CHOLELITHIAZIS
 
F.KUBAT, M.YILDIRIM, H.ŞENGÜDER, R.YAZAR, M.ÇETİN, M.UZUNER
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) : 101-104, 1997

 
HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF PRIMARY APPENDECTOMY   SPECIMENS (Series of 2473 cases)
 
N.DİCLE, A.YAĞCI SAYIN, E.SELEK, N.ELİYATKIN, H.POSTACI
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) :105-108, 1997

 
PARASITIC APPENDICITIS
 
N.DİCLE, A.YAĞCI SAYIN, N.ELİYATKIN, E.SELEK, H.POSTACI
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medica Journal of Izmir Hospital) 3 (3) :109-112, 1997

 
GASTRIC MUCINOUS CARCINOMA (THE RELATIONSHIP BETWEEN  HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSTIC  HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS)
 
A.YAĞCI SAYIN, G.ÖZKÖK, F.KACAR, H.POSTACI
 
SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) :113-115, 1997

 
A CASE OF ADULT ONSET STILL’S DISEASE PRESENTING AS   PUERPERAL FEVER
 
Ö.KOÇAK, M.TUNCA, A.M.BİRLİK
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnciraltı, Izmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3) :117-119, 1997

 
DIEULAFOY’S DISEASE (A DISTINCTIVE ARTERIOVENOUS  MALFORMATION CAUSING MASSIVE, RECURRENT GASTRIC HAEMORRHAGE IN SUBMUCOSA)
 
A.YAĞCI, T.ŞAHİN, N.ELİYATKIN, H.POSTACI
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (3): 121; 1997

 
SQUAMOUS CELL CARSINOMA OF DISTAL URETER: A CASE REPORT
 
1C.Ö.YENİYOL, 1U.SERIM, 2A.YAĞCI SAYIN, 2F.KAÇAR, 1N.NERGİZ,1S.MİNARECİ, 1A.R.AYDER
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Bozyaka
1Üroloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journa of Izmir Hospital) 3 (4) :125-128, 1997

 
THE CORRELATION BETWEEN THE RADIODIAGNOSTIC AND OPERATIVE FINDINGS IN OBSTRUCTIVE JAUNDICE
 
Ö. KARAKOYUNLAR, E.SIVREL, N.TANIR, B.ESEN, O.KOÇ, A.G.DENEÇLI
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği

SSK Izmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Izmir Hospital) 3 (4): 129-131, 1997

 
FACTORS THAT EFFECT THE OUTCOME OF PRONE POSITIONED  SEVERE HYPOXEMIC PATIENTS
 
H.Ö.AYANOĞLU, H.SUNGURTEKİN, A.R.MORAL
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,Bornova