T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 27/05/2021

DEĞERLENDİRMEDEKİ MAKALELER:
1- AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANISI İLE İZLENEN OLGULARIN ÜST GASTROİNTESTİNAL
SİSTEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2- CANLI VERİCİLİ BÖBREK NAKLİ DONÖRLERİMİZİN UZUN DÖNEMLİ TAKİP SONUÇLARI

3- RABDOMİYOLİZE BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN HASTALARIN,
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

4- COVID-19 PANDEMİSİNİN ACİL GENEL CERRAHİ VE ELEKTİF ONKOLOJİK CERRAHİ
AMELİYATLARINA ETKİSİ: RETROSPEKTİF KESİTSEL ÇALIŞMA

5- PANSİTOPENİ / BİSİTOPENİSİ OLAN ÇOCUKLARIN KLİNİK VE ETİYOLOJİK AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

6- MEME KANSERİ GELİŞİMİNDEKİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER: ERKEN VE GEÇ EVRE
KANSERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

7- COVID-19 TANISI ALMIŞ İLERİ YAŞTAKİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE İZLEM
SONUÇLARI

8- 6 HAFTA- 1 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERDEPOSTPARTUM DEPRESYON SIKLIĞI VE
İLİŞKİLİ SOSYODEMOGRAFİK RİSK FAKTÖRLERİ

9- COMPARISON OF FETUIN A LEVELS BEFORE AND AFTER IMMUNOTHERAPY IN
PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS

10- THE ROLE OF SECOND TRIMESTER MATERNAL SERUM MARKERS; PREDICTING TIME OF
DELIVERY IN HEALTHY PREGNANCIES

11- DIFTERI-TETANOZ AŞISI SONRASI GELIŞEN GUILLAIN BARRE SENDROMU