T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Editör Kurulu

Güncelleme Tarihi: 30/11/2021

     Dergi SahibiDoç. Dr. Bülent ÇALIK
Baş EditörProf. Dr. Mehmet YILDIRIMmehmet_yildirim.jpg
EditörProf. Dr. Bülent GÜNLÜSOY100189.jpg
Editör Yardımcıları


Prof. Dr. Selma TOSUN


Uz. Dr. Özden YILDIRIM AKAN

Doç Dr. Zeki Tuncel TEKGÜL


 Doç Dr. Orhan ÜREYEN
 5743.jpg 
  Uz. Dr. Önder KAVURMACI   


BİLİMSEL KURUL

 

SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Zehra Adıbelli (Radyoloji)

Prof.Dr Enver Altaş ( KBB )

Doç. Dr. Taşkın Altay (Ortopedi)

Uz. Dr. Reha Bilgin (Nöroloji)

Prof. Dr. Oktay Bilgir (Hematoloji)

Doç Dr. Giray Bozkaya(Biyokimya)

Prof.Dr. Tansu Değirmenci ( Üroloji )

Prof. Dr. A.Göksel Karatepe ( Fizik Tedavi)

Doç. Dr. Taciser Kaya (Fizik Tedavi)

Prof.Dr Cemil Kayalı (Ortopedi )

Prof. Dr. Tuncay Küspeci (Göz)

Prof.Dr. Pınar Ortan ( Nöroloji)

Doç.Dr Erhan Tatar (Nefroloji )

Prof. Dr. Adam Uslu (Genel Cerrahi)

Uz. Dr. Nuriye Uzuncan (Biyokimya)

Doç. Dr. Enver Vardar (Patoloji)

Doç.Dr. Savaş Yakan ( Genel Cerrahi )

Prof. Dr. Alaattin Yurt (Beyin Cerrahisi)

Prof.Dr. Arif Yüksel ( Dahiliye )

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Tülin Berk (Göz)

Prof. Dr. Fatih Demirkan(Hematoloji)

Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin (Halk Sağlığı)

Prof. Dr. Murat Örmen (Biyokimya)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet Acarer ( Nöroloji )

Prof. Dr. Nevra Elmas (Radyoloji)

Prof. Dr. Mustafa Harman (Radyoloji)

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı (KBB)

Prof. Dr. Mustafa Korkut (Genel cerrahi)

Prof. Dr. Çağatay Üstün (Tıp Tarihi)

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı (Genel Cerrahi)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Öcal Berkan(KDC)       

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. İbrahim Çukurova (KBB)

Doç.Dr. Işıl Köse Güldoğan (Anestezi )

Doç.Dr. Yücel Karaman ( Anestezi )

Doç.Dr. Zafer Kozacıoğlu ( Üroloji )

Prof. Dr. Şükran Köse (İmmunoloji)

Doç. Dr. Özgür Öztekin (Radyoloji)

SBÜ Ankara Numune EAH

Doç. Dr. Yeşim Sücülü Karadağ ( Nöroloji )

Prof. Dr. Çınar Yastı ( Genel Cerrahi - Y.Bakım )

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Murat Özkalkanlı (Anestezi)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof Dr. Tuncay Fazıl Akı ( Üroloji )

Prof. Dr. Mustafa Arıcı (Nefroloji)

Prof. Dr. Güliz Yavaş ( Göz )

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy (Endokrinoloji)

Doç.Dr. Oktay Üçer ( Üroloji )

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Cerrahi)

Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi

Doç. Dr. Hurşit Apa (Çocuk Hast)

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi  E. Barış Carti (Genel Cerrahi)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Cumhur Yeğen ( Genel Cerrahi )

Koç Üniversitesi  Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Aydın Türkmen (Nefroloji )

Gazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Lale Karabıyık ( Anestezi )

Prof. Dr. Osman Yüksel ( Genel Cerrahi )

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Prof. Dr. Hamit Ersoy ( Üroloji )

Prof. Dr. Abdürrahim İmamoğlu ( Üroloji )

Prof. Dr. Fatih Yalçınkaya ( Üroloji )

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Recep Tekin ( Enf. Hast.)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Alper Şener ( Enf. Hast. )

Florence Nightingale Hastanesi

Prof. Dr. Yaman Tokat ( Organ Nakli )

Doç. Dr. Barış Akın ( Üroloji )

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Cem Güler ( Üroloji )

SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH

Prof. Dr. Merih Çetinkaya ( Çocuk Hast. )

SBÜ Antalya EAH

Doç.Dr. Nefise Öztoprak ( Enf. Hast. )

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Kadri Çolakoğlu (Gastroent. Cer. )

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şamil Aktaş ( Su altı Hek. )

Doç. Dr. Murat Uğurlucan ( KDC )

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Levent Kebapçılar ( Endokrin )

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ( Organ Nakli )

Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ( Genel Cerrahi )

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hakan Kaleağası ( Nöroloji )

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İsmet Parlak (Acil Tıp)

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Radyoloji)