Hasta Refakatçi - Ziyaretçi Politikamız

ZİYARET SAATTLERİ VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Ziyaretler her gün 12:00 ve 14:30 saatleri arasındadır. Diğer saatlerde ziyaret kesinlikle yasaktır. 12 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilemez. Hastalara dışarıdan yiyecek , içecek ve çiçek getirilmemelidir.Ziyaretçiler , hastaya ve başka hastalara ait eşyaları kullanmamalı ve hasta yataklarına oturmamalıdırlar . Hastanın yanında refakatçi kalmasının uygunluğu servis şefi ya da yardımcıları belirler . Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını yanında taşımak zorundadır. Refakatçiler zorunluluk halleri dışında vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltırlar . Refakatçi değişiminde hastane görevlileri bilgilendirmek zorundadır. Telefon görüşmeleri çok acil haller dışında saat 21:00’ dan sonra yapılmamalıdır.

Bunların haricinde servislere çıkabilme izni olanlar; Randevulu (operasyon , kontrol,takip vb.) hastalar , polikliniklerden veya acil servislere yönlendirilmiş hastalar , refakatçi kartları olanlar , hastane çalışanlarının ziyaretçileridir.

Yoğun bakım ünitelerine de ziyaret yoktur. Ancak doktorlarımızdan hasta ile ilgili bilgi alınabilir. Yoğun bakım ünitelerinde . yoğun bakımın özelliğine göre yoğun bakımdan görevli hekimlerin belirlediği saatlerde hasta yakınlarına bilgilendirme yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Nöroloji v e Anestezi yoğun bakımlarda yatan hastalar 15:00 – 16:00 saatleri arasından monitörden hasta yakınlarına izletilmelidir.

REFAKAT KURALLARI

Hasta yanında refakatçi gerekiyorsa doktoru tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir kişi refakatçi olarak kalabilir. Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek mecburiyetindedir. Refakatçi değişimleri 08:00 -17:00 saatleri arasında yapılır. Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Aksi takdirde refakatleri iptal edilir. Hasta viziteleri (kliniklere göre değişim göstermekle beraber) sabah 08:00–11:00, öğleden sonra 15:00–16:00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde refakatçiler klinik hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler.