T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dünya Kan Bağışı Günü.

Güncelleme Tarihi: 14/06/2019

Dünya Kan Bağışçısı Günü

“Armağan Edilen Kanı Kutlamak” 14 Haziran

Dünya Kan Bağışçısı Günü (WBDD) her yılın 14 Haziran tarihinde, kan bağışının önemi ve transfüzyonda güvenli kana olan ihtiyaç konusunda daha geniş bir farkındalık yaratmak ve kan bağışçılarına verdikleri bu kıymetli armağan için şükranlarımızı sunmak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Kan Bağışçısı Günü, 2005 yılında gerçekleştirilen Dünya Sağlık Zirvesi’nde DSÖ üyesi tüm ülkelerin sağlık bakanları tarafından her yıl tekrarlanacak bir organizasyon olarak kabul edilmiştir. Her geçen yıl WBDD organizasyonuna katılan ülkelerin sayısı artmakta ve bugün pek çok ülkede çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Devlet ve hükümetin önde gelenleri, kraliyet ailesi mensupları ile ünlülerin, üst düzeyde teşvik ve desteğinin yanı sıra medya kampanyaları ve sosyal programlar, hiçbir zaman karşılaşmayacakları kişilerin hayatlarını kurtarmak ve sağlık durumlarını iyileştirmek için kan bağışlayan bu fedakar kişileri kutlayarak dünyayı birleştirmektedir.

Dünya Kan Bağışçısı Günü, kanlarını para karşılığı değil sadece yardımseverlik duygularıyla bağışlayan gönüllü kan bağışçılarının bu hayat kurtaran armağanları üzerinde odaklanmaktadır. Yüzde 100 gönüllü bağışlama hedefine ulaşan ülkelerin sayısı arttıkça, kanlarını düzenli aralarla karşılıksız olarak bağışlayanların hayati önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Düzenli bağışçılar, en güvenli kan bağışçılarıdır ve transfüzyona gerek duyan tüm hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasında ulusal düzeyde, yeterli ve sürekli kan rezervini oluştururlar. Her ülke için bu tür uygun kan bağışçılarının korunmasının en yüksek önceliği olmalıdır.

Ulusal kan bağışçısı programlarının, uzun vadeli kan bağışlamaya kararlı, gönüllü ve ücret almayan bağışçılarından oluşmuş sağlam bir temel üzerine kurulmasını desteklemek amacıyla Dünya Kan Bağışçısı Günü’nün teması “Düzenli Kan Verme” olmalıdır. Ana temayı ve düzenli kan bağışının önemini vurgulayacak “Yine Görüşmek Üzere” ya da “Bir Kez Yetmez” gibi sloganlar kullanılabilir; böylece belirli kan grupları ve bileşenler halinde toplanacak kanlar, ulusal ihtiyaca yönelik olarak planlanabilir ve ihtiyaç olduğunda güvenli transfüzyonların yapılmasını sağlar.

 Dünya Kan Bağışçısı Günü’nün düzenli kan bağışıyla ilgili, geniş kapsamlı amaçları bulunmaktadır, bunlar:

  • Kan bileşenlerinin raf ömrü kısa olduğundan düzenli bağış konusunda toplumsal bilinci genişletmek, mevcut ve potansiyel bağışçıları düzenli aralarla kan bağışlamaya teşvik etmek
  • Düzenli aralarla kan bağışlayabilmek için sağlıklı bir yaşam tarzı süren ve bağışları sırasında kontrolden geçen, düzenli, gönüllü ve karşılıksız bağışçıların sağlıklı kişiler ve dolayısıyla toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olarak tanıtımını yapmak;
  • Kişinin düzenli aralarla bağış yapmayı istemesi ve bu konuya sadık kalması için kritik faktörler olan bağışçı bakımının kalitesi ve bağışçı sağlığına dikkatleri çekmek

Böylece Dünya Kan Bağışçısı Günü, kan merkezlerine bağışçı bakım hizmetlerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi yönünde bir fırsat sunar; bu sayede bağışçı memnuniyetinin artması ve bağışçı bağlılığının özendirilmesi sağlanır.

Dünya Kan Bağışçısı Günü dört kurucu ortak tarafından koordine edilmektedir: Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kan Bağışçısı Organizasyonları Federasyonu ve Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği.

Bu organizasyon kan merkezlerinin, kan bağışı organizasyonlarının ve diğer sivil toplum örgütlerinin kendi gönüllü, ücretsiz bağış programlarını güçlendirip genişlemesine destek olurken, ulusal ve yerel kampanyaların gücünü artırmak amacıyla tasarlanır.