T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

3.Mide Kanseri Sempozyumu

Güncelleme Tarihi: 25/12/2018

Geleneksel hale gelen sempozyumlardan  “3. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu’’ 21 Aralık 2018 tarihinde hastanemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  Sempozyumda ülkemizin 17 üniversitesinden alanında deneyimli 21’i Prof Dr, 9’u Doçent olmak üzere çok sayıda Öğretim Üyesi, eğitici ve uzman Oturum Başkanı ve Konuşmacı olarak, yine ülkemizin birçok bölgesinden ve hastanesinden çok sayıda katılımcı yer aldı. Oldukça yoğun geçen program saat 08 30 da başlayıp 19 40 ta son buldu.

Sempozyuma ülkemizin saygın üniversite ve kurumlarından gönderilen bildiirilerden Hakem ve Komisyon değerlendirmesi sonucu 11  Poster Bildiri, 19 Sözlü Bildiri, ve 2 Video Bildiri sunuldu.

Sempozyum Başkanı Doç Dr Enver İLHAN açılış konuşmasında;

Mide kanserinin agresif seyirli bir hastalık olduğunu, tüm dünyada ve ülkemizde sıklık ve kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer aldığını, tedavisinde cerrahi tedavinin köşe taşı olduğunu, yetersiz cerrahi tedavinin ancak palyasyon tedavisi olarak kabul edilebileceğini, Ülkemizde ve Batı ülkelerinde  mide kanseri ile ilgili en önemli problemin bu hastaların ileri evrede teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak  hastaların sağkalımlarının  yüzgüldürücü olmadığını belirtti.

Sempozyumda; Mide kanseri epidemiyolojisi, tarama yöntemleri, mide kanseri için yüksek riskli hastaların yönetimi, patolojik ve moleküler evreleme,  erken mide kanseri tanı ve tedavisi, Lenf nodu diseksiyonları, paraaortik diseksiyon, laparoskopik cerrahi,  risk değerlendirmesi ve cerrahi komplikasyonlara yaklaşım, mide GİST ve Nöroendokrin tümörlerine yaklaşım, peritoneal yayılım ve tedavileri, Neoadjuvan tedavi, radyoterapi, özofagogastrik bileşke tümörleri, metastatik mide kanserinde konversiyon cerrahisi, distal ve orta mide kanserlerinde gastrektomi seçimi  konular görseller eşliğinde sunulmuş ve tartışılmıştır.

Sözlü Bildiri sunumlar arasından birinci olan bildiri sahibine ve  gün içinde yapılan çekilişle  iki talihliye ‘’MİDE KANSERİ VE CERRAHİ TEDAVİSİ ‘’ kitabı takdim edildi.

Mide kanseri ve cerrahisi alanında önemli konuların tartışıldığı ve oturum başkanı, konuşmacı ve katılımcılar tarafından çok yararlı geçtiği vurgulanan  sempozyum, sözlü bildiri sunumları sonrası iyi dilek temennileri ve yeni sempozyumlarda görüşmek dileğiyle son buldu.


RESİMLERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ