T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tolgahan Çatlı Eserler

Güncelleme Tarihi: 15/09/2018

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: TOLGAHAN ÇATLI

Doğum Tarihi: 09 TEMMUZ 1980-ADANA

Akademik Ünvanı: DOÇ.DR (KBB Anabilim Dalı)

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1998-2004

Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2004-2009

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Primer Akkiz Kolesteatom Dokusunda Siklooksijenaz-2, 12-Lipoksijenaz ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Suat Özbilen, Gazi Üniversitesi, Ankara 2009

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.Dr.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2004-2009

Uzman Dr.

Niğde Devlet Hastanesi, Niğde (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

2010-2011

Tabip Asteğmen

Diyarbakır Asker Hastanesi, Diyarbakır

2010-2011

Uzman Dr.(Başasistan)

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

2011-

Doç.Dr (Başasistan)

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

2015-

Eğitim ve İdari Sorumlu

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

01.Haziran/ 30 Temmuz 2017

İdari Sorumlu

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

Ağustos 2017-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları: UFUK DÜZENLİ- REVİZYON STAPES CERRAHİSİ, İZMİR   BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akademik Ünvanlar/ Görevler :

 1. Başasistan: Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir –(2011-Devam ediyor)
 2. Doçentlik: Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir–(2015-Devam ediyor)

Yeterlilik ve Board:

 1. Ulusal KBB Yeterlilik Sertifikası: Fellow Of The Turkish Board Of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery (Kasım 2012)

2. Avrupa KBB Yeterlilik Sertifikası: Fellow Of The European Board Of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery (Nisan 2014)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Rinoloji Derneği

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)

Ege KBB-Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Almış olduğu bilimsel destekler ve burslar:

*TUBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı: 3-2009;11.

Uluslararası Fasyal Sinir Sempozyumu. Nisan 2009-Roma/İtalya

**TUBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı: 5-2013;20th IFOS

World Congress, 1-5 June 2013, Seoul/South Korea

Yurt Dışı Klinik Gözlem:

1.  Rush University ENT Department-Advocate IL. Medical Centre; Chicago/IL-

Eylül 2009-Kasım 2009(Prof.Dr.Michael Friedman)

2. NYU School of Medicine, Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital, Voice

Institute of New York, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Lenoxhill

Hospital-Newyork/NY-11-17 Şubat 2012 (Prof.Dr.Minas Constantinides, 

Prof.Dr.Norman Pastorek, Prof.Dr.Jemie Koufman, Prof.Dr. Jatin Shah,     

Prof.Dr.Thomas Romo)

Sağlık Bakanlığı Görevlendirme:

Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Görevlendirme: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Kafilesi KBB Uzmanı; Ekim 2013- Suudi Arabistan.

Ödüller:

1.     6th Rinokamp Kongresi, 25-29 Mayıs , 2011, Bodrum/Turkey.
“T. Çatlı (Sunum yapan),Y.A. Bayazit, A. Yilmaz, A. Menevse, O. Gokdogan, 
N Goksu, S. Ozbilen“Quantitativemeasurement of m RNA levels to assess 
expression of Cyclooxygenase-II,Inducible nitric oxide synthase and 
lipoxygenase-12 genes in middle ear cholesteatoma”. (Birincilik)

2.    2. Ulusal Otoloji ve Nöro-otoloji Kongresi, 10-13 Mayıs 2012,

Antalya/Turkey.

  “T. Catli (Sunum yapan), B. Uckan, M.Z. Ozuer, H. Gur, A.S. Alper, L.Olgun”.

Cochlear implantation in bony labyrinth abnormalities.

(Odyoloji kategorisi-3.lük ödülü)

3.     5th  KBB-BBC Kongresi 2-6 Kasım 2013.

“T. Catli (Sunum yapan), M. Acar, Y. Olgun, I. Dağ, B.P. Cengiz, C. Cingi”.   

Analysis of acute impact of oleoresin capsicum on rat nasal mucosa using

scanning electron microscopy. (Bildiri Özel Ödülü).

4.  İç Kulak Hastalıkları-Koklear İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

T. Tokat, T. Çatlı, A.F. Bayrak, C. Çelik, L. Olgun”.

Menenjit Sonrası Sağırlıkta Kokleer İmplantasyon: 12 Yıllık Klinik ve Cerrahi

Deneyimlerimiz. (İşitsel İmplantlar Kategorisinde 1.lik Ödülü).

Sertifikalar:

 1. Koklear İmplantasyon Kursu –Düsseldorf Üniversitesi- Düsseldorf/Almanya-29-30 Ağustos 2017.

 2. Koklear İmplantasyon Kursu –Zürih Üniversitesi- Zürih/İsviçre-19-20 Ocak 2016.

 3. İşitsel İmplantasyon Kursu- Bahçeşehir Üniversitesi- İstanbul- 5-6 Şubat 2016.

 4. Sialoendoskopi Kursu- Medipol Üniversitesi- İstanbul- 27-28 Kasım 2015.

 5. Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu- Eppendorf  Üniversitesi. Hamburg/ Almanya 2-3 Mayıs 2014.

 6. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu- 11. Videokonferanslar. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi. Adana. 29-31 Mart 2013.

 7. Rinoplasti Kursu- Avrupa Rinoloji Derneği İşbirliğinde Kent KBB- Ankara-17-18 Eylül 2011.

 8. Temel Miringoplasti ve Timpanoplasti Kursu- Trakya KBB Derneği-Edirne 15-16 Eylül 2008.

Bilimsel Dergilerde Hakemlik:

 1. Aperito Journal of Surgery and Anaesthesia
 2. Clinical Otolaryngology
 3. Bozyaka EAH Tıp Dergisi
 4. Türk Otorinolarengoloji Arşivi

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.T.Catli, Y.A. Bayazit, O. Gokdogan, N. Goksu. “Facial reanimation with end-to-end hypoglossofacial anastomosis: 20 years' experience” . J Laryngol Otol. 2010 Jan;124(1):23-5.DOI: 10.1017/S0022215109991344
A2.Y.A. Bayazıt,T. Catli, N. Göksu. “Endoscopy assisted microvascular decompression for vascular conflict syndromes in 22 patients”. International Advanced Otology. Vol 6 No 3, October 2010. 
A3.M. Friedman, A. Maley, K. Kelley, C. Leesman, A. Patel, T. Pulver, N. Joseph, T.Catli. Impact of nasal obstruction on obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head and Neck surg. 2010. Jun;144(6):1000-4. DOI: 10.1177/0194599811400977
A4. M. Yilmaz, M. Duzlu, T. Catli, S. Ustun, A. Ceylan. Thermal Whelding versus cold knife tonsillectomy: A Prospective randomized study. Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2012 May;28(5):270-2. DOI: 10.1016/j.kjms.2011.06.022
A5.C. Cingi, T. Catli. Phenotyping of Allergic rhinitis. Current Allergy & Asthma reports  Curr Allergy Asthma Rep. 2012 Apr;12(2):115-9. DOI: 10.1007/s11882-012-0243-x.
A6.T. Catlı, Y.A. Bayazıt, A. Yılmaz, A. Menevşe, O. Gökdoğan, N. Göksu, S. Ozbilen. Quantitative measurement of m-RNA levels to assess expression of cyclooxygenase-II, inducible nitric oxide synthase and 12-lipoxygenase genes in middle ear cholesteatoma.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jul 6. DOI: 10.1007/s00405-013-2614-x
A7.M.K. Gurbuz, T. Catli, C. Cingi, A. Yaz, C. Bal. Occupational safety treats among dental personnel and related risk factors. Journal of Craniofacial Surgery. May 2013.DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182a28b80.
A8.I. Dag, M. Acar, O. Sakallioglu, T. Catli, T. San, C. Cinci. Influence of surface properties of Merocel (polyvinyl acetal) and silicone nasal splints on biofilm formation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Sep 25.DOI 10.1007/s00405-013-2721-8.
A9. T. Catli, M. Acar, Y. Olgun, I. Dağ, B.P. Cengiz, C. Cingi. Analysis of acute impact of oleoresin capsicum on rat nasal mucosa using scanning electron microscopy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Mar 14.DOI 10.1007/s00405-014-2987-5
A10.M. Acar, T. Catli, I. Dag, T. San, C. Cinci. Microbial biofilm on silicone nasal splints: Optimal time for splint removal from biofilm perspective. Rhinology.52-2014. DOI:10.4193/Rhino13.156.
A11.S. Ulusoy, G. Babaoglu, T. Catli, T. San, C. Cinci.Epistaxis and Staphylococcus aureus colonization in nasal vestibule: Is it cause or consequence? Journal of Craniofacial Surgery. 2014.
A12.T. Catli, Y. Olgun, C. Celik, H. Gur, A.F. Bayrak, L. Olgun. Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantation. How to deal? Cochlear Implants Int. 2014 Jun 20. 
A13.O. Gokdogan, T. Catli, F.Ileri. Halitosis in Otorhinolaryngology Practice. Iran J Otorhinolaryngol. 2014.
A14.T. San, O.C. Ertugay, T. Catli, M. Acar, C.K. Ertugay, I. Dag, C. Cingi. Effects of surfactant on biofilm formation on silicone nasal splints. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 May 30. 

A15.Y. Olgun, A.F. Bayrak,T. Catli, L. Olgun.Pediatric cochlear implant revision surgery and reimplantation: An analysis of 957 cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014. DOI: 10.1016/j.ijporl.2014.07.013

A16.Z. Ciftci, T.Catli, D. Hanci, C. Cingi, G. Erdogan. Rhinorrhoea in the elderly. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jul 23. DOI 10.1007/s00405-014-3182-4. 
A17. T. Catli, M. Acar, D. Hanci, O.K. Arikan, C. Cingi. Importance of Yawning in the Evaluation of Excessive Daytime Sleepiness: AProspective Clinical Study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 September. DOI 10.1007/s00405-014-3302-1.
A18. T. Catli. Double uvula (polyuvula): A unique case report. Iranian Red Cresent Medical Journal. 2014 September.(Yayına Kabul Edildi)
A19. T. Catli, B. Uckan, L. Olgun. Speech and Language Development after Cochlear Implantation in Children with BonyLabyrinth Malformations: Long-term Results. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 September. DOI 10.1007/s00405-014-3319-5.
A20. Acar M, Kaya C, Catli T, Hancı D, Bolluk O, Aydin Y.Effects of nasal continuous positive airway pressure therapy on partners' sexual lives.Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb 10.
A21.Çatlı T, Çelik Ç, Demir E, Gür H, Tokat T, Olgun L.Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo /tympanoplasty.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 Mar-Apr;25(2):65-9.
A22. Cingi C, Muluk NB, Cobanoglu B, Çatli T, Dikici O.Nasobronchial interaction.World J Clin Cases. 2015 Jun 16;3(6):499-503.
A23. Kaya E, Catli T, Soken H, Cingi C.A novel technique for spreader graft placement without dorsum resection during septoplasty.J Laryngol Otol. 2015 Oct;129(10):1025-7.
A24. Tokat T, Catli T, Ozuer MZ. Effects of topical hyaluronic acid (Sepragel®/Hylan B)
on mucosal healing after endoscopic sinus surgery. ENT Updates 2016;6(2):78–81.
A25. Demir E, Atsal G, Catli T, Hasanova A, Yagcı A, Olgun L. Wegener granulomatosis in parotid fistula and bilateral nasal mass. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2017;27(1):51-55.
A26. Adibelli ZH, Isayeva L, Koc AM, Catli T, Adibelli H, Olgun L.The new classification system for inner ear malformations: the INCAV system.Acta Otolaryngol. 2017 Mar;137(3):246-252.
A27. Bayrak F, Çatlı T, Atsal G, Tokat T, Olgun L.Waardenburg Syndrome: An Unusual Indication of Cochlear Implantation Experienced in 11 Patients.J Int Adv Otol. 2017 Aug;13(2):230-232.
A28. Tokat T, Catli T, Bayrak F, Bozkurt EB, Olgun L. Cochlear implantation in postmeningitic deafness. Journal of Craniofacial Surgery. 2017 (A head of print).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. T. Catli (Sunum yapan),Y.A.Bayazit, A. Yilmaz, A. Menevse, O. Gokdogan, N. Goksu, S. Ozbilen. “Quantitative measurement of m RNA levels to assess expression of Cyclooxygenase-II,Inducible nitric oxide synthase and lipoxygenase-12 genes in middle ear cholesteatoma”. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery ,15-20 June, 2008, Antalya/Turkey. 
B2.T. Catli (Sunum yapan), Y.A. Bayazit ,R. Karamert,  N. Goksu. “Endoscopy assisted microvascular decompression for vascular conflict syndromes in 22 patients”. 9th International Facial Nerve Symposium, 25-28 April , 2009, Rome/Italy.
B3.T.Catli (Sunum yapan), Y.A. Bayazit, O. Gokdogan, N. Goksu. “Facial reanimation with end-to-end hypoglossofacial anastomosis: 20 years' experience” .9th International Facial Nerve Symposium, 25-28 April , 2009, Rome/Italy.
B4. Y.A. Bayazit (Sunum yapan), T. Catli, S. Cebeci,  N. Goksu. “Vestibular nerve section for interactible peripheral vertigo”.  27th Politzer Society Meeting, 03-05 September , 2009, London/England.
B5. T. Catli (Sunum yapan),B. Uckan, M.Z. Ozuer, H. Gur, A.S. Alper, L. Olgun. Cochlear implantation in bony labyrinth abnormalities. 20th IFOS World Congress, 1-5 June 2013, Seoul/South Korea.
B6. H. Gur, T.Catli (Sunum yapan),S. Inan, S. Korkmaz, G. Malkoc, L. Olgun. Effects of local insulin like growth factor-I (IGF-I) on cochlear electrode trauma model. 20th IFOS World Congress, 1-5 June 2013, Seoul/South Korea.
B7.T.Catli (Sunum yapan). Non melanoma skin cancer of Head and Neck. . 20th IFOS World Congress, 1-5 June 2013, Seoul/South Korea. 

B8. T. Catli (Sunum yapan), Y.Olgun, A.F. Bayrak, H. Gur, C. Celik, L. Olgun. Swelling on the implant body: A late complication of CI How to deal?. 29th Politzer Society Meeting, 13-17 Kasım 2013, Antalya/Turkey.

B9. H. Gur, T. Catli (Sunum yapan),S. Inan, S. Korkmaz, G. Malkoc, L. Olgun. Effects of local insulin like growth factor-I (IGF-I) on cochlear electrode trauma model. 29th Politzer Society Meeting, 13-17 Kasım 2013, Antalya/Turkey

B10. Catli T, Tokat T, Hasanova A, Celik C, Atsal G, Olgun L (sunum yapan). Bozyaka Experience on Cochlear Reimplantation Surgery. 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies. 11-14 Mayıs Toronto/ Kanada.

D12. T.Catli(Sunum yapan). Cochlear implantation in late prelingual hearing loss. EAONO,8. Instructıonal Workshop. 18-21 Ocak 2017.

D13. T.Catli(Sunum yapan). Couplers in ME implants: Do they play their role as expected.EAONO,8. Instructıonal Workshop. 18-21 Ocak 2017.

D14.  T.Catli(Sunum yapan).Middle Ear implants where did we come from, what we expect.EAONO,8. Instructıonal Workshop. 18-21 Ocak 2017.

D15. T.Catli (Sunum yapan). Narrow Internal Auditory Canal: Cochlear Implant vs Brainstem Implant. APSCI 2017. 19-22 Eylül 2017.

D16. T.Catli (Sunum yapan). Reimplantasyon ve Revizyon Cerrahisi. APSCI 2017. 19-22 Eylül 2017.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

C1. T. Catli, D. Hanci, C. Cingi. Medical Treatment of Allergic Rhinitis. Bentham Science Publisher.2014

C2. Çatlı Tolgahan, Cingi Cemal. Sağlık Kurumlarında iletişim Bölüm adı :(Hasta Profili, Hastalar Arası letişim ve Dayanşıma Grupları) (2014). Anadolu  Üniversitesi Yayınevi. Türkçe(Ders Kitabı)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.S. Özbilen, T.Çatlı. “Epistaksis”. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(28):1-10.

D2.A.S. Bayrak, Y. Olgun, T. Çatlı, E. Demir, L. Olgun. Giant Ranula. Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Medical Journal. 2013;17:84-87.

D3.T. Çatlı, A.S.Bayrak. Unilateral Giant Tonsillolith. Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Medical Journal. 2014.

D4.T. Çatlı. H. Gür, E Demir,L. Olgun. A case of penetrating neck trauma with a sharp object. Praxis of ORL. 2014;2(2):63-67.DOI: 10.5606/kbbu.2014.46330.

D5. D.Ersöz, E. Vardar, T. Çatlı,T. Kebat, A. Argon, C. Çelik. Laryngeal neurofibroma: Case report. Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Medical Journal. 2014.(Yayına Kabul Edildi)

D6.T. Catli,C. Çelik, L. Olgun. Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese Kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin Retrospektif Analizi. Türk Otolaringoloji Arşivi.2014;52:81-6. DOI:10.5152/tao.2014.675.

D7.M. Acar, C. Kaya, T.Çatlı, I. Üre, H.S. Fidan, M. Kaymakcı. Obstruktif Uyku Apne Sendromu olan Erektil Disfonksiyonlu Erkek Hastalarda Polisomnografik Bulguların Analizi ve Nazal CPAP Tedavisinin Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2014. DOI: 10.5350/BTDMJB20140404.(Yayına Kabul Edildi)

D8. T. Catli, M. Yildirim, G. Ozkok.A Neck Mass Mimicking Thyroid Nodule: Rare Presentation of a Metastasizing Lung Adenocarcinoma. Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Medical Journal. 2015.(Yayına Kabul Edildi)

D9.T. Çatlı, Ç. Çelik, E. Demir, H. Gür, T. Tokat, L. Olgun. Investigation of myringosclerosis development over different grafting materials after Myringo-/Tympanoplasty. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2014.(Yayına Kabul Edildi)

D10. O. Gökdoğan, H. Baran, T. Cakabay, H. Karabulut, T. Çatlı. Kırsal Alanda KBB Hekimliği. Journal of Medical Updates. 2014 (Yayına Kabul Edildi).

D11. T. Catlı, G. Kerci, E. Demir, T. Tokat, H. Gur.Effects of nasal packing on the qualitative and quantitative properties of tear fluid after septoplasty. KBB-Forum. 2014;13(4).

D12. T. Çatlı, L.Olgun.Periferik Fasiyal Paralizinin Nadir Görü̈len Sebepleri. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2016;9(2):73-7.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Y.A. Bayazıt, F. Çelenk, T. Çatlı, Ş.Altınyay, B. Gündüz, N. Göksu, S. Özbilen.Sıradışı Olgularda Kohlear İmplantasyon. 29. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 26-31 Mayıs 2007. Antalya/Türkiye.
E2. A. Ceylan, F. İleri, S. Uslu, M. Yılmaz, T. Çatlı, K. Uygur, N. Ensari, F. Çelenk.İzole Frontal Sinüs Problemlerine Klinik Yaklaşımımız.29. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 26-31 Mayıs 2007. Antalya/Türkiye.
E3. E. Körkuyu, S. Özbilen, N. Göksu, İ. Bayramoğlu, Y.K. Kemaloğlu, Y. Bayazıt, K. Uygur, T.Çatlı, S. Cebeci. Otoskleroz Cerrahisi Sonuçlarımız. 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 28.Ekim-1 Kasım 2009. Antalya/Türkiye.
E4. M. Yılmaz, M. Düzlü, T.Çatlı, S. Üstün, A. Ceylan. Thermal Welding Tonsillektomi: 3 Yıllık Sonuçlarımız. 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 28.Ekim-1 Kasım 2009. Antalya/Türkiye.
E5. F. İleri, S. Uslu, A. Ceylan, R. Karamert, M. Yılmaz, V.A. Savaş, O. Gökdoğan O, 
T. Çatlı. Beyin Omurilik Sıvısı Rinorelerinin Tedavisinde İntranazal Endoskopik Yaklaşım: Klinik Deneyimlerimiz. 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 28.Ekim-1 Kasım 2009. Antalya/Türkiye.
E6. R. Karamert, E. Körkuyu, E. İnal, A. Köybaşıoğlu, M. Yılmaz, T. Çatlı, S. Üstün. Parotis Tümörlerinde Cerrahi Tedavi: Klinik Deneyimimiz. 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi. Bildiri Kitabı. 28.Ekim-1 Kasım 2009. Antalya/Türkiye.
E7. T. Çatlı (Sunum yapan), A. Ceylan, M. Yılmaz, A. Bayazıt. Penetran Sfenoid Sinüs Olgu Sunusu.5. Ulusal Rinoloji Kongresi, 28-31 Mayıs , 2009, Antalya/Türkiye.
E8. M. Friedman, A. Maley, K. Kelley, C. Leesman, A. Patel, T. Pulver, N. Joseph, T.Catli (Sunum yapan). Impact of nasal obstruction on obstructive sleep apnea 7th National Rhinology Congress, 19-22 May , 2011, Antalya/Turkey
E9. T. Çatlı (Sunum yapan), A.Bayazıt, A. Yılmaz, A. Menevşe, O. Gökdoğan, N. Göksu, S. Özbilen. “Quantitative measurement of m RNA levels to assess expression of Cyclooxygenase-II,Inducible nitric oxide synthase and lipoxygenase-12 genes in middle ear cholesteatoma”. 6th Rinokamp Kongresi, 25-29 Mayıs , 2011, Bodrum/Turkey.

E10.T. Çatlı (Sunum yapan), B. Ückan, M.Z. Özüer, H. Gür, A.S. Alper, L. Olgun. Cochlear implantation in bony labyrinth abnormalities. 2th  Ulusal Otoloji and Nörootloji Kongresi, 10-13 Mayıs 2012, Antalya/Turkey.

E11.T. Çatlı (Sunum yapan).Kronik otitis media ve İşitme Cihazları. Tepecik Otoloji Günleri. Nisan 2013.İzmir/Turkey

E12.T. Çatlı (Sunum yapan). Oral kavite kanserlerinde Radyoterapi ve Kemoterapi. Ege KBB Derneği Toplantısı. Mart 2014. Izmir/Turkey.

E13. T. Çatlı (Sunum yapan), Ç.Çelik, E. Demir, H. Gür, T. Tokat, L. Olgun. Miringo-/Timpanoplasti Sonrası Farklı Greft Materyalleri Üzerinde Miringoskleroz Gelişiminin Araştırılması. 9.İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

E14. T. Çatlı (Sunum yapan), Ç. Çelik, T. Tokat, A.F. Bayrak, L. Olgun. Vibrant Soundbridge Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Analizi ve Cerrahi Deneyimlerimiz. 9.İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

E15. A.F.Bayrak, T. Çatlı, L. Olgun. Waardenburg Sendromunda Kokleer İmplantasyon. 9.İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

E16. T. Tokat, T. Çatlı, A.F. Bayrak, Ç. Çelik,  L. Olgun.Menenjit Sonrası Sağırlıkta Kokleer İmplantasyon: 12 Yıllık Klinik ve Cerrahi Deneyimlerimiz. 9. İç Kulak Hastalıkları-Kokleer İmplantasyon Kongresi 3-5/Eylül 2014.

E17. T. Çatlı (Sunum Yapan). Halitozise yaklaşım. 7. Solunum Zirvesi. 3-5 Eylül 2015.Artvin/Türkiye.

E18. T. Çatlı (Sunum Yapan). Fasyal paralizili hastaya yaklaşım.Ege KBB-BBC Derneği Paneli. Bozyaka EAH. 18.Mart 2016.İzmir/Türkiye.

E19. T.Catlı, Ç. Çelik (sunum yapan), T. Tokat, Edizer DT. Akut Sinüzit sonrası gelişen orbital sellülit olgusuna endoskopik sinus cerrahisi. 12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongrei. 21-24 Nisan 2016. Antalya/Türkiye.

E20. T. Çatlı (Sunum Yapan). OUAS VE Horlama “Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?”. 3.Soluksuz Senfoni “Horlama ve OUAS’da Canlı İleri Robotik Cerrahiler ve Video Konferanslar”. Medipol Üniversitesi. 7-8.Mayıs 2016.İstanbul/Türkiye.