T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2013-index

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

2013 Sayı İndexi

2013 Sayı İndexi
YAZAR İNDEKSİ-AUTHOR INDEX
 
A
 
Acar M 17(4): 258
Akan ÖY 17(3): 158
Akdamar F 17(1): 5
Akıncılar M 17(3): 158
Akyüz M 17(4): 188
Altay T 17 (2): 63
Arı A 17(3): 135, 17(4): 254
Arslan B 17(1): 1, 17(3): 142
Aslan Ö 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233, 17(4): 237
Aslankara H 17(4): 258
Atakaya M 17(3): 158
Atasoy İ 17(4): 219
Avcı M 17(3): 135, 17(3): 171, 17(4): 241
Ay BK 17(4): 241
Aydın İ 17(2): 112
Aydoğan O 17(3): 125
 
B
 
Bademci M 17(4): 188
Balcıoğlu T 17(3): 129
Batı H 17(3): 150
Bayrak F 17(2): 84
Bayrak S 17(2): 98, 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 237
Beşir Y 17(3): 175, 17(4): 224, 17(4): 233
Bingöl Ü 17(4): 241
Bozbıyık O 17(3): 125
Bozkurt İH 17(3): 142
 
C
 
Can H 17(1): 55, 17(2): 81
Cartı EB 17 (2): 72, 17(3): 125
Cengiz F 17(1): 5, 17(4): 265
Coşkun A 17(2): 72
Coşkuner SA 17(1): 44, 17(3): 135, 17(3): 171
 
Ç
 
Çakır H 17(3): 175, 17(4): 224, 17(4): 233
Çakır L 17(1): 55
Çalık B 17(3): 179
Çalık Ş 17(3): 179, 17(4): 241, 17(4): 254
Çapcıoğlu K 17(4): 241
Çatlı T 17(2): 84
Çelik E 17(4): 188
Çetin DA 17(2): 88
 
D
 
Dadalı E 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Dalgıç A 17(3): 163, 17(3): 167, 17(3): 184
Değirmenci T 17(1): 1, 17(3): 142
Demir E 17(2): 84
Dik E T 17(4): 254
Duran FY 17(4): 214
 
E
 
Eliyatkın N 17(4): 228
Erdem B 17(1): 55
Ergene O 17(4): 237
Ergin E 17(3): 158
Ergin Ö 17(3): 158
Ergüneş K 17(3): 175, 17(4): 237
Erkan N 17(1): 5, 17(1): 44, 17(2): 72, 17(2): 88
Ermen V 17(4): 237
Ertürk Ö 17(4): 198
Ersöz B 17(4): 254
Ersöz D 17(4): 250
 
F
 
Filiz MA 17 (2): 63
 
G
 
Gedizlioğlu M 17(4): 258
Genç L 17(2): 72, 17(2): 88
Genç N 17(4): 241, 17(4): 254
Gokalp O 17(2): 77, 17(2): 98
Gökcelli U 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Gönüllü H 17(2): 112
Göre T 17 (2): 63
Güç Z G 17(3): 158
Gülenç N 17(3): 135
Günaydın R 17(4): 206
Güner S 17(2): 112
Güneş T 17(2): 98
Güngör H 17(4): 233
Günlüsoy B 17(3): 142
Gürbüz A 17(2): 77, 17(2): 98, 17(2): 103, 17(3): 175, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233, 17(4): 237
 
H
 
Havuk GMA 17(3): 135
Harman E 17(2): 81
 
I
 
Işık Ö 17(2): 117
 
İ
 
İlhan E 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 198, 17(4): 219
İnci İ 17(4): 258
 
K
 
Kahyaoğlu OS 17(2): 117
Kandoğan T 17(3): 163, 17(3): 167, 17(3): 184
Kapkaç M 17(3): 125
Karabulut S 17(3): 150
Karaca B 17(1): 44, 17(3): 179
Karadaş S 17(2): 112
Karakaş N 17(4): 233
Karatepe AG 17(4): 206
Kaya T 17(4): 206
Kayalı C 17 (2): 63
Kayapınar AK 17(1): 44
Keçeci Y 17(4): 250
Kement Z 17(2): 63, 17(3): 171
Kılıç O 17(4): 214
Kılınç S 17(4): 258
Kızanoğlu H 17(4): 250
Kocabaş GÜ 17(2): 81
Kocabaşoğlu E 17(4): 254
Koraş Ö 17(1): 1
Kozacıoğlu Z 17(1): 1, 17(3): 142
Köşkderelioğlu A 17(4): 258
 
M
 
Minareci S 17(1): 1
 
O
 
Olgun L 17(2): 84
Olgun Y 17(2): 84
Onat S 17(3): 150, 17(4): 246
Oruç C 17(2): 117
Oymacı E 17(2): 72, 17(4): 265
 
Ö
 
Örsel T 17(4): 246
Özcem B 17(2): 98, 17(4): 188
Özer K 17(3): 142
Özgenç O 17(3): 135, 17(3): 171
Özkalkanlı MY 17(4): 214
Öztekin Ö 17(3): 171
Öztürk AM 17(4): 219
Öztürk F 17(3): 150
Öztürk R 17(4): 228
Öztürk YK 17(1): 55, 17(2): 81
 
P
 
Peker İ 17(3): 175
Pınar P 17(3): 158
Postacı H 17(2): 88, 17(4): 228
 
S
 
Selek E 17(2): 88
Sergin D 17(3): 129
 
Ş
 
Şahin A 17(2): 103
Şarlar H 17(1): 15
Şenlikci A 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 219
Şimşek EÇ 17(4): 224
 
T
 
Tanrıverdi H O 17(4): 198
Taşlı F 17(4): 250
Tekin B 17(1): 55
Tekin V 17(2): 88
Telciler KE 17(4): 198
Topçu B 17(3): 179
Top ÖE 17(4): 250
Tosun S 17(4): 241, 17(4): 254
Türkmen G 17(4): 206
 
U
 
Uçar AD 17(2): 72, 17(3): 125
Uz M 17(4): 265
 
Ü
 
Üreyen O 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(2): 117
Üstüner MA 17(1): 9, 17(1): 15, 17(1): 25, 17(1): 31, 17(1): 37, 17(4): 198
 
V
 
Vardar E 17(4): 250
Vidinli H 17(4): 228
Vural HA 17(3): 158
 
Y
 
Yağcı A 17(1): 25
Yağdı S 17 (2): 63
Yakan S 17(2): 72
Yaşa H 17(2): 103
Yazman S 17(4): 188, 17(4): 224
Yeldan E 17(1): 25, 17(4): 219
Yeniay L 17(3): 125
Yetkin U 17(2): 103, 17(4): 188, 17(4): 237
Yıldırım M 17(1): 5, 17(1): 44, 17(2): 72, 17(2): 88, 17(4): 265
Yıldrım S 17(3): 158
Yılmaz R 17(3): 125
Yılmaz Y 17(1): 1
Yilik L 17(2): 77, 17(2): 98, 17(2): 103
Yonguç T 17(3): 142
Yüksel A 17(3): 158, 17(4): 241
Yüksel B 17(3): 150, 17(4): 246
Yüksel E 17(3): 129
Yürekli İ 17(2): 77, 17(2): 98, 17(3): 175, 17(4): 188, 17(4): 224, 17(4): 233
 
Z
 
Zencir M 17(4): 241
Zengel B 17(4): 198
KONU İNDEKSİ-SUBJECT INDEX
ACİL TIP
-Ülkemizin doğusunda Van ve çevresinde hayvanlarla ilişkili yaralanmaların analizi 17(2): 112
AİLE HEKİMLİĞİ
-Ağrı ilinde sezeryan sonuçlarının değerlendirilmesi 17(1): 55
 
ANESTEZİ
 
-Mental Retarde Hastalarda Antikonvülsan Kullanımının Rokuronyum’un Nöromusküler Blok Özellikleri Üzerine Etkisi 17(3): 129
-Zor ve başarısız trakeal entübasyonda McGrath videolaringoskop kullanımı 17(4): 214
 
CERRAHİ
 
-Travmatik Diyafragma Hernisinde Gecikmiş Tanı: Olgu Sunumu 17(1): 5
-Mortalitesi halen yüksek olan akut batın nedeni: Akut mezenterik iskemi 17(1): 9
-Nodüler Guatr Tanısı İle Ameliyat Edilen Vakalarda Malignite Sıklığı 17(1): 15
-Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu Sunumu 17(1): 25
-60 yaş üstü apendektomi yapılan olguların retrospektif analizi 17(1): 31
-Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler 17(1): 37
-Akut Abdominal Hipertansiyonun Dekompresyonunda Oktreotid’ İn Etkisi: Deneysel Çalışma 17(1): 44
-Sağ Kolon Divertiküliti 17(2): 72
-Meme Kanserleri Subgruplarının Sıklığı Ve Sağkalım Üzerine Etkileri 17(2): 88
-Ultrasonografi akut appendisitin preoperatif tanısında rutin olarak istenmesi gereken bir tetkik midir? 17(2): 117
-Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodunun İntraoperatif Patolojik Yanlış Negatifliği 17(3): 125
-Kanser hastalarında venöz port katater kullanımı:5 yıllık klinik deneyimimiz 17(4): 198
-Beklenmeyen lokalizasyonda safra taşı ileusu:olgu sunumu 17(4): 219
-Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi 17(4): 265
 
ENDOKRİNOLOJİ
 
-Olgu Sunumu: Hematüri Şikayeti İle Başvuran Diyabetik Olguda Mesanenin Nefrojenik Adenomu 17(2): 81
 
FİZİK TEDAVİ
 
-Primer fibromyalji sendromlu kadın hastalarda yaşam kalitesi düzeyi ve ilişkili faktörler 17(4): 206
 
GÖZ
 
-Tear Functıon in The Healthy Eyes Of Unilateral Latent Herpetic Stromal Keratitis Patients17(3): 150
-İris kolobomu ve glokomun eşlik ettiği bir Klinifelter sendromu olgusu 17(4): 246
-Multipl skleroz hastalarında optik koherans tomografi ve Heidelberg retinal tomografi ile retina sinir tabakası analizi:Görsel uyartımış potansiyeller ve fonksiyonel dizabilite ile karşılaştırılması 17(4): 258
 
İÇ HASTALIKLARI
 
-Aterosklerotik Süreçte Obezite İle Ortalama Trombosit Hacmi Yüksekliği İlişkisinin Değerlendirilmesi 17(3): 158
 
İNFEKSİYON HASTALIKLARI
 
-Toplum Kaynaklı Komplike Ve Komplike Olmayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 17(3): 135
-Streptococcus Equı’nin Etken Olduğu Piyojenik Prepatellar Bursit Olgusu 17(3): 171
-Periyodik Olmayan Ateş, Uykuya Eğilim Ve Plevral Effüzyonla Seyreden Ve İntravenöz Artesunat İle Tedavi Edilen P. Falciparum'un Etken Olduğu Bir Sıtma Olgusu 17(3): 179
-İnfluenza aşılaması önerilen risk grtubundaki bireylerin influenza aşılaması hakkındaki bilgi düzeylerinini ve aşı durumlarının değerlendirilmesi 17(4): 241
-Ulusal hepatit B aşılamasının 15.yılında sağlık çalışanlarının hepatit B virüsü ile karşılaşma ve aşılanma durumlarının değerlendirilmesi 17(4): 254
 
KALP DAMAR CERRAHİSİ
 
-Concomitant Quadricuspid Aortic Valve And Aneurysm of Ascendıng Aorta 17(2): 77
-Successful Treatment Of The Posttraumatic Pseudoaneurysm Of The Superficial Femoral Artery With A Hybrid Procedure At The Same Session: A Case Report 17(2): 98
-Mitral Kapak Hastalığına Bağlı Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Radyofrekans Ablasyon İle Yapılan Modifiye Maze Prosedüründe Preoperatif Amiodaron Kullanımının Etkileri: Erken Ve Orta Dönem Sonuçlar 17(2): 103
-Nadir Görülen Bir Patoloji: Tromboza Bağlı Aortik Oklüzyon 17(3): 175
-Koroner arter cerrahisi öncesinde asetilsalisilik asit kullanan hastalarla kullanmayanların postoperatif dönemde mediyastinal drenaj ve farklı değişkenlerinin karşılaştırılması 17(4): 188
-Stuck kapaklı bir hastada başarılı trombolitik tedavi:olgu sunumu 17(4): 224
-Hibrit Ameliyathanenin Önemi: Bir Olgu Nedeniyle 17(4): 233
-Atriyal Septal Defekt Kapatma Cihazının Sol Atriyuma Migrasyonu Sonrası Mitral Kapak Üzerine Deplase Olduğu Olguda Acil Cerrahi Yaklaşımımız 17(4): 237
 
KBB
 
-Dev Ranula 17(2): 84
-Kronik Sinüzit Hastalarında Septum Deviasyonu Ve Konka Büllosa Birlikteliği 17(3): 163
-Dış Kulak Yolunda Canlı Yabancı Cısımler:İki Olgu Sunumu 17(3): 167
-Ani işitme kayıplı hastalarda erken tedavinin prognoza etkisi 17(3): 184
 
ORTOPEDİ
 
-Tibia Pilon Kırıklarında Açık Redüksiyon-İçten Tespit İle Tedavi Sonuçları 17(2): 63
 
PATOLOJİ
 
-Endoservikal mavi nevüs 17(4): 228
-Elde primer actinomycosis:Antitenin nadir yerleşimi(olgu sunumu) 17(4): 250
 
ÜROLOJİ
 
-Pelvis Renalis Tümörü Görüntüsü Veren Böbrek Hidatid Kist Hastalığı: Olgu Sunumu 17(1):1
-Plazmakinetik Enerli İle Yapılan Transüretral Prostatektomi İle Konvansiyonel Yöntem İle Yapılan Transüretral Prostatektominin Karşılaştırılması 17(3): 142