T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2004-4

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 155-160, 2004

HORLAMA YAKINMASI OLAN HASTALARDA ANAMNEZ BULGULARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF HISTORY FINDINGS OF THE PATIENT WHO HAVE SNORING
 
M. Kezban GÜRBÜZ* ,Hamdi ÇAKMAKLI, Erkan N. ÖZÜDOĞRU*,E. Elif ALTUNTAŞ** ,Cemal CİNGİ*, Ali DULUM*
 
*Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ,KBB Anabilim Dalı, Meşelir / ESKİŞEHİR
** Tokat Devlet Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 161-164, 2004

ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERLERDE FRONTO-LATERAL LARENJEKTOMİ VE EPİGLOTTİK LARİNGOPLASTİ
FRONTO-LATERAL LARYNGECTOMY AND EPİGLOTTİC LARYNGOPLASTY İN EARLY STAGED GLOTTİC CANCER
 
Levent OLGUN Gürol GÜLTEKİN Tolga KANDOĞAN,Sezaver ALPER Zafer ERYILMAZ
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi KBB Kliniği / İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 165-168, 2004

DENEYSEL PERİTONEAL SEPSİS MODELİNDE SPLENEKTOMİ SONRASI KARACİĞER KUPFFER HÜCRE PROLİFESYONUNUN ETKİLERİ
THE EFFECT OF POSTSPLENECTOMIC KUPFFER CELL PROLIFERATION IN THE EXPERIMENTAL MODEL OF PERITONEAL SEPSIS
 
Mehmet YILDIRIM,Abdullah AKDAĞ*, Nazif ERKAN*, Aytaç SAYIN*,Ümit BAYOL** ,Tevfik BALIOĞLU** ,Dilşen ALBAYRAK**
 
*SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
**SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 169-171, 2004

İŞLEVSEL BÖBREK GRAFT’I OLAN ERKEK HASTALARDA KULLANILAN İLAÇLARIN EREKTİL DİSFONKSİYONA KATKISI
DRUGS AND THEIR CONTRIBUTION TO ERECTILE DYSFUNCTION IN MALES WITH FUNCTIONING RENAL GRAFTS
 
Kutlay Naci TUTUCU*, Latife Umut YILDIRIM*, Öner ŞANLI**,Aydın TÜRKMEN*, Ateş KADIOĞLU** ,Şükrü Mehmet SEVER*
 
*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD
**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 177-180, 2004

BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINDA TİROİD FONKSİYONLARI VE TİROİD OTOANTİKORLARI
THYROID FUNCTION TESTS AND AUTOANTİBODIES IN PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE DISEASES
 
D ÖZKAN, V GÜLAY ,A YILDIRIM ,P ABALIOĞLU,Ö İNCEÇAYIR,S DEMİREL, M GÜLAY ,N GENÇ
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1. ve 3.İç Hastalıkları Kliniği, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 181-183, 2004

OSTEODİSPLASTİ (MELNİCK NEEDLES SENDROMU)
OSTEODYSPLASTY (MELNICK NEEDLES SYNDROME)
 
R. Meydan A. Cengiz
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği
 
*2004 Antalya genel radyoloji kongresinde poster olarak sunuldu