T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2004-3

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 99-110, 2004

KOLOREKTAL CERRAHİDE LAPAROSKOPİ
LAPAROSCOPY IN COLORECTAL SURGERY
 
Erhan AKGÜN
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Bornova / İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 111-114, 2004

ALT OBLİK KAS HİPERFONKSİYONUNDA MiYEKTOMİ VE TENOTOMİ CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF THE INFERIOR OBLIQUE MUSCLE MYECTOMY AND TENOTOMY
 
M.KARABACAK, B.SEZGİN, L.SAĞBAN, M.OĞUZTÖRELİ
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi Göz Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 115-119, 2004

LAPAROSKOPİK SPLENEKTOMİ: 18 OLGUNUN İNCELENMESİ
LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY: EVALUATION OF 18 PATIENTS
 
Sinan ERSİN, Özer MAKAY, Erhan AKGÜN, Murat SÖZBİLEN,Hasan KAPLAN, Murat KAPKAÇ ,Özdemir YARARBAŞ
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova / İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 121-124, 2004

348 KRONİK ANAL FİSSÜR OLGULARININ TEDAVİ VE SONUÇLARI
TREATMENT AND RESULTS OF 348 CHRNIC ANAL FISSURE CASES
 
Enver İLHAN ,Mehmet YILDIRIM, Alper Fırat Polat
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 2.Genel Cerrahi Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 125-130, 2004

ÇOCUKLARDA HİDROKARBON ZEHİRLENMELERİ
HYDROCARBON POISONING IN CHILDREN
 
Özlem KOCABAŞ ,Çiğdem ECEVİT ,Aysel AYDOĞAN ÖZTÜRK,Tülay KAVAKLI ,Seda IRMAK
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 131-135, 2004

MENİSKEKTOMİ MATERYALLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE KALSİYUM DEPOLANMASI SIKLIĞI (142 ARTROSKOPİK MENİSKEKTOMİ)
HISTOPATHOLOGIC FINDINGS AND THE PREVALANCE OF CALCIUM DEPOSITION IN MENISCECTOMY MATERIALS. (142 ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY)
 
Enver VARDAR1, Ahmet SEBİK2, Şehnaz SAYHAN1,Gümrah DEMİR2 ,Hakan POSTACI1
 
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Ortopedi Bölümü, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN’S HOSPITAL
 
Çiğdem ECEVİT, Bülent İPEK,Tülay KAVAKLI, Irmak ÜNVER, İPEK Aysel ÖZTÜRK
 
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 143-145, 2004

SAFRA TAŞI İLEUSUNDA RADYOLOJİK BULGULAR
RADIOLOGICAL FINDINGS OF GALLSTONE ILEUS
 
Elif Evrim ÖNER1, Koray ÖNER2, Zehra Hilal ADIBELLİ1, Müge GÜRÇINAR1,Mehmet BOZKURT1, Selamet YILMAZ2
 
1SSK İzmir Eğitim Hastanesi Radyoloji Bölümü
2SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği