Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 22/10/2018

1- Sydenham koresi tedaviye dirençli bir vaka

2- A rare neurophsyciatric disorder: Fahr’s disease

3- Abdominal epilepsi:bir olgu sunumu

4- Parkinsonizmden hepatoserebral dejenerasyona

5- Aynı hastada intrakranial menenjiom içinde escherichia coli'ye bağlı neyin absesi birlikteliği

6- Hematüri ile başvuran genç hastada nadir bir tümör: primer koryokarsinom

7- Sisplatinin ototoksisite üzerindeki sitotoksik ve moleküler makanizmaları

8- Serebral fungal enfeksiyon gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu

9- Stajyer sağlık çalışanlarının HIV bulaşma yolları hakkındaki bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının değerlendirilmesi

10- ecstasy ile ilişkili bilateral bazal ganliyon hemorajisi

11- olgu sunumu : insidental olarak saptanan , timpanik kavitede komplikasyona neden olan yabancı cisim ve çıkarılma yöntemi

12- Ailesel psodotümör serebri : iki olgu sunumu

13- kistik menenjiomlar olgu serisi

14- Santral sinir sistemi enfeksiyonu mu Handl sendromu mu ? 

15- Kronik myeloid lösemi hastalarımızda alınan yanıtların geriye dönük olarak değerlendirilmesi

16- Afyonkarahisar ilinde yaşayan hemifasiyal spazm ve blefarospazm hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi

17- Hiperbarik oksijen tedavisi ile tedavi edilen diyabetik el enfeksiyonları


Son güncelleme: 22. 10.  2018