S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 19/03/2018

1-Karaciğer kist hidatiklerinde kistobilier fistül ile ilişkili faktörler

2-Sydenham koresi tedaviye dirençli bir vaka

3-Prostat biyopsisi öncesi prostat spesifik antijen ve hormonal verilerin işlem öncesi ve sonrası anksiyete ve depresyon ile ilişkisi

4-Agrafizis aleksi:genç inme hastalarında nadir bir prezentasyon

5-Asemptomatik mikroskopik hematüri ile mesane tümörü tanısı arasındaki ilişki

6-Migren hastalarında frovatriptanin renal kan akımı dinamikleri üzerine etkisi

7-Üst ve alt kaliks böbrek taşlarının tedavisinde uygulanan perkütan nefrolitotominin komplikasyonlarına etkisi

8-Retroperitoneal Dev Liposarkom: Olgu Sunumu

9-A rare neurophsyciatric disorder: Fahr’s disease

10- Urotelyal mesane kanseri nedeni ile radikal sistektomi yapılan 14 kadın hastanın onkolojik sonuçları ve sağkalım verilerinin değerlendirilmesi 

11-Olgu:ataksi-telenjiektazi

12-Abdominal epilepsi:bir olgu sunumu

13-Parkinsonizmden hepatoserebral dejenerasyona

14-Urotelyal mesane kanseri nedeni ile radikal sistektomi yapılan hastalarda preoperatif hidronefroz ileri hastalık için öngörülebilir

 

Son güncelleme: 19 MART  2018